Litteratur omkring Niels W. Gade 1843-1950

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 01 - side 16-18

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Sigurd Berg:

Litteratur omkring Niels W. Gade 1843-1950

Journal for Litteratur og Kunst l, 1843, s. 112.

Berlingske Tidende 1843, n r. 324.

Berlingske Tidende 1844, n r. 322.

Fædrelandet 1844, n r. 1482.

Dansk Album for Litteratur og Kunst 1845, s. 42.

Berlingske Tidende 1848, n r. 32.

Meyers Literaturblade 1848, n r. 5.

Skandinaviskt Porträtt-Galleri, Stockholm 1848, nr. 6.

Nordischer Telegraph I, Leipzig 1849-1850, s. 74, 194, 429; II, s. 908.

Berggreen, A. P. i Fædrelandet 1850, nr. 24.

Thalia 1850, n r. 37.

Musikalische Briefe, Wahrheit über Tonkunst und Tonkünstler. Leipzig 1852. Se også Flyvende Post 1852, nr. 141.

The Athenaeum, London 1853, January. Se også Dagbladet 1853, n r. 25.

Dansk Conversations-Lexikon IV, 1853.

Dagbladet 1855, n r. 303.

Niels W. Gade, bedømt i Frankrig. Tidsskrift for Musik 1857, Feuilleton sp. 1-6, se også sp. 46-47.

Erslew's Forfatter-Lexikon, Supplement l, 1858.

-i- (Heise, Peter?) i Illustreret Tidende 1859-1860, n r. 26.

Et brev fra Gade (1865) i Breve til og fra Henrik Hertz, Kbh. 1895, s. 210-211.

Musikerforeningens Tidende 1869, n r. 7-8.

Brandes, Georg: Et Folkesagn, l samme forfatters Kritiker og Portraiter, Kbh. 1870, s. 193-197. Optrykt i Samlede Værker 13, Kbh. 1913, s. 373-376.

Musiktidende 1870, nr. 8.

Schumann, Robert i Nordisk Tidsskrift for Musik 1871, s. 29-31.

Thrane, Carl: Danske Komponister. Kbh. 1875, s. 2-3, 4-5, 24, 31, 33, 134, 199, 202, 217, 229, 234-267.

Svalan, Stockholm 1875, nr. 46.

Friederichsen, W.: Om Festmusiken i Anledning af Universitetets 400-aarige Jubilæum. Ude og Hjemme 1878-1879, s. 371-372. Se også Nær og Fjern samme år, n r. 363.

Selvbiografi i Universitetets Program ved 400-Aars-festen. Kbh. 1879.

Hiller, Ferdinand von: Af Niels W. Gades Dagbog. Ugeskrift for Theater og Musik 1880, s. 28-29, 47-48, 70.

Søndagsposten 4. juli 1880.

Kjerulf, Charles i Nordisk Musik-Tidende, Ohristiania 1880, s. 105-110, 121-124, 153-157.

Dörffel, A.: Statistik der Konzerte im Saale des Gewandhauses. Leipzig 1881.

Kjerulf, Charles i Nutiden 1883, nr. 344.

Møller Vilhelm: Danske Kunstnerportrætter. Kbh. 1883.

Dörffel, A.: Geschichte der Gewandhauskonzerte. Leipzig 1884.

Ploug, Hother i Illustreret Tidende 1886-1887, nr. 21.

Svensk Musiktidning 1887, s. 33-35.

Schytte, H. V.: Gade i Musikforeningen. Biografiske Notitser om Gade. Musikbladet 1887, s. 9-16.

Bondesen, J. D.: Fortegnelse over Niels W. Gades Kompositioner. Musikbladet 1887, s. 17-20. (l Aarhus Statsbiblioteks eksemplar findes notater og tilføjelser af S. A. E. Hagen).

Behrend, William i Tilskueren 1887, s. 797-817.

Schytte, H. V.: Nordisk Musik-Lexikon l, 1888 og Supplement 1906.

Behrend, William i Illustreret Tidende 1890-1891, nr. 15.

Niels W. Gades Stue. illustreret Tidende 1890-1891, s. 178-179.

Ny illustreret Tidning, Stockholm 1891, s. 9-10.

Svensk Musiktidning 1891, s. 4-5, 15, 29.

Behrend, William i Tilskueren 1891, s. 148-164.

Henriques, Robert: N. W. Gade. 34 s. Kbh. 1891.

Hostrup, J. C.: Erindringer L Kbh. 1891, s. 240-41.

Kjellén, R.: »Elverskud«. Skiss. Særtryk af Fyris, 13 og 16 marts 1891. 16 s. Upsala 1891.

Gades Ossian-ouverture. Musikbladet 1891, s. 1-2.

Nutzhorn, H. i Danskeren 1891, s. 142-69.

Petersen, Joh.: Nils Gade som Organist. Luthersk Kirketidende 1891.

Hammerich, Angul i Nordisk Tidsskrift s. 429-46.

Rørdam, T. S.: Tale ved N. W. Gades Bisættelse. 12 s.

Kbh. 1891.

Spitta, Philipp i Deutsche Rundschau 1891, s. 340-55. Behrend, William i Danmark 1892, s. 19-27. Gade, Dagmar: Niels W. Gade. Optegnelser og Breve.

333 s. Kbh. 1892. Tysk Udg. Basel 1894. Kjerulf, Charles i Nordisk Musiktidende, Christiania

1892, s. 6-9.

Neumann, W.: N. W. Gade. Leipzig 1892. Spitta, Philipp: Zur Musik. Berlin 1892, s. 355. Från Niels W. Gades barndoms- och ungdomsår.

Svensk Musiktidning, Stockholm 1893, s. 19-20, 29-

30, 36-37, 42-44. Tryckta och otryckta kompositioner,

s. 52-53. Kneschke, Emil: Die hundertfünfzigjährige Geschichte

der Leipziger Gewandhauskonzerte 1743-1893. Leipzig und New York 1893. (Universalbibliothek für

Musik-Literatur, nr. 1-3.) Lindgren, Adolf: Musikaliska studier. Stockholm 1896,

s. 125-35. Bentzen, Th.: Nils W. Gade: Symfoni nr. 1 i C-mol.

Mignon 1897, s. 2-3, 9-10.

Tomasson, Thordur i Nordslesvigsk Søndagsblad. Folkelig del. 1897, nr. 33-37. Wasielewski, J. W. von: »Aus siebzig Jahren«. Leipzig

1897.

Bülow, Hans v.: Briefe III. Leipzig 1898. Hägg, Jakob Ad.: Rejsebreve. Svensk Musiktidning,

Stockholm 1898, s. 100, 108-09. Schandorph, Sophus: Oplevelser II. Kbh. 1898,

s. 194-99. Eine Glückliche, Hedwig von Holstein in ihren Briefen.

Leipzig 1900. Hetsch, Gustav: Niels W. Gade i Musikkonservatoriet.

Dansk Musiker-Tidende 1900-01, n r. 1 og 5. Kyrkosången, Uppsala 1902, s. 69-73. Schytte, H. V.: Gades Ossian-ouverture. Programmet

1902-03 XIV. Hetsch, Gustav: Jacob Adolf Hägg ... und sein Ver-

hältniss zu N. W. Gade. 19 s. Leipzig 1903. Hammerich, Angul i Die Musik, Berlin 1903-04, s. 290-

301.

Gade, Dagmar i Julebogen 1906. Niemann, Walter: Die Musik Skandinaviens. Leipzig

1906. Om Grieg og Gade. Svensk Musiktidning, Stockholm

1907, s. 100. Thrane, Carl: Fra Hofviolonernes Tid. Kbh. 1908.

Henriques, Robert i Vort Land 25. dec. 1909.

Gade, Axel: Et Kunstnerhjem. Mit Hjem I. 1911,

s. 23-25. Rørdam, Marie: Tilbageblik paa et langt Liv. Kbh. 1911,

s. 311-12.

Behrend, William i Danske Stormænd. 1912. Clausen, Julius: Musik paa Friluftsteatret. (Elverskud)

Teatret 1915, s. 130-36. Hauch, Gunnar i Masken 1916-17, s. 324. Skjerne, Godtfred i Illustreret Tidende 1916-17, l,

s. 227-28.

Aarsbo, Jens i Højskolebladet 1917, s. 309-12. Behrend, William: Niels W. Gade. 128 s. u. år (1917).

(l serien: »Mennesker«.) Tysk udg. Leipzig 1918. Behrend, William: Af Niels W. Gades Ungdomshisto-

rie. Tilskueren 1917, l, s. 113-27. Behrend, William: Nogle Minder om Niels W. Gade og

hans Hus. Vor Fortid 1917, s. 219-32. Dansk Musiker-Tidende 1917, s. 18-19. Gjellerup, Karl: Erindringer om Niels W. Gade. Musik

1917, s. 31-34. Hetsch, Gustav: Niels W. Gade og Joseph Joachim.

Musik 1917, s. 34-36,49. Majordomus: Den store nordiske Musikfest 1888. Et

Par smaa Erindringer om Niels W. Gade. Musik 1917,

s. 36-38.

Henriques, Fini i Musik 1917, s. 39. Langgaard, Rud: Gades efterladte Arbejde: »St. Hans

Aften-spil«. Musik 1917, s. 40.

Hetsch, Gustav: Gades Prestige. Musik 1917, s. 49. Behrend, William: N. W. Gades Sanglyrik. Musik 1917,

s. 49-50. Behrend, William. Gade og Wagner. Musik 1917, s.

118-20, 130-33. Hauch, Gunnar i Ord och Bild, Stockholm 1917,

s. 37-44.

Havlykke, Karl i Hver 8. Dag 1917, 16. febr., s. 5. Helsted, Gustav i Vor Fortid 1917, s. 231-34. En, der var med: Julefest i N. W. Gades Hjem. Julebogen 1917, s. 151-56. Kjerulf, Charles: Niels W. Gade i Hundredaaret. 392 s.

1917. (Se hertil Jul. Clausen i Tilskueren 1917, l, s.

391-93 og Hother Ploug i Letterstedts Tidsskrift

1917, s. 467-70.)

Ploug, Hother i Ugens Tilskuer 1917, s. 113-14. Vidar i Tiden 1917, s. 583. Behrend, William: En musikhistorisk Dato. Gades

C-mol Symfoni. Musik 1918, s. 3-4. Bemærkninger

af Bohlmann, s. 23. Grandjean, Axel: Spredte Minder... Kbh. 1919, s. 61,

129-30, 135-36, 139.

Lynge, Gerhardt i Heltoft og Svane: Smaa Biografier. 1919, s. 91-100.

Reumert, Ellen: To lykkelige Hjem. Kbh. 1920, s. 47-49, 53, 57-58.

Skjerne, Godtfred i Dansk biografisk Haandleksikon i 1920.

A. M. i Musikbladet 1921-22, nr. 4, s. 1, 3,

P. L-th.: Niels W. Gades C-moll Symfoni. Musikbladet 1922-23, nov., s. 14.

Musik 1923, s. 9.

Behrend, William: Omkring Niels W. Gade. Elverskud-digtningen. Aarbog for Musik 1922 (1923), s. 55-62.

Behrend, William: Ungdomsbreve fra Niels W. Gade. Aarbog for Musik 1922 (1923), s. 62-73.

Karl Gjellerup, der Dichter und Denker. Leipzig 1922,

I, s. 123-29.

Hauch, Gunnar: Breve fra Grieg. Kbh. 1922.

Langgaard, Rud: Et ukendt Orkesterværk af Niels W. Gade. (Ouverture til »Bertran de Born«, komponeret 1876.) Musik 1924, s. 78-79.

Holm, Emil i Radio Uge-Revue 1925, s. 530-533.

Lund, A. B. i Bavnen 1925, s. 961-68, 1009-14, 1023-30.

Miskow, Sextus: Det var dengang. Kbh. 1926, s. 123-26.

Nielsen, Alfred: Niels W. Gades Værker. Aarbog f. Musik 1924 (1926), s. 60-81.

Hartvigsen, Anna: Fremragende danske Mænd og Kvinder... Kbh. 1926.

Bitsch, Viggo: Niels W. Gade: Barn Jesus i en Krybbe laa. Hjem og Skole 1927, s, 19-20.

Bitsch, Viggo i Læreren 1927, s. 127.

Abrahamsen, Erik: Niels W. Gade som Sangkomponist. 12 s. Kbh. 1928.

Brandt, Jørgen i Muller og Pedersen: Foregangsmænd

II. Kbh. 1928, s. 72-75.

Nyman, A.: Musikalsk Intelligens. Lund 1928, s. 92-98.

Behrend, William (red.): Minder om Niels W. Gade. 196 s. Kbh. 1930.

Nielsen, Alfred: Fortegnelse over Niels W. Gades utrykte Værker i Det kongelige Biblioteks Musiksamling. Musikhistorisk Arkiv 1932, s. 176-86.

Bitsch, Viggo: En Julesang. (Barn Jesus i en Krybbe laa). Dansk Kirkemusiker-Tidende 1933, s. 167-68.

Behrend, William i Dansk biografisk Leksikon VII 1935.

H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. Se Registerbind. Kbh. 1937.

Atlung, Knud: Niels W. Gades Værker. Dansk Musiktidsskrift 1937, s. 149-54, 177-84, 214-22.

Bruun, Kai Aage: De tre - bag Voldene. Det kgl. Teaters Program, okt. 1939.

Kirk, Margit: Ossian-ouverturens Program. Dansk Musiktidsskrift 1940, s. 1-5.

Larsen, Hans J.: Fra Gry til Kvæld. Kbh. 1940, s. 45-46.

Fjelrad, Georg i Aarhus Stiftstidende 20. dec. 1940.

Felsing, August i Nationaltidende 21. dec. 1940.

Foss, Julius i Kristeligt Dagblad 21. dec. 1940.

Marcussen, Secher i Aalborg Amtstidende 21. dec. 1940.

Kelstrup, Einar i Fyns Tidende 22. dec. 1940.

Clausen, Julius: Fra Tonernes Verden, l samme forfatters Mennesker paa min Vej. 1941.

Clausen, Julius: Et Folkesagn. Det kgl. Teaters Program, marts 1941.

Friis, Niels: Et Folkesagn. Aarhus Stiftstidende, 25. marts 1941.

Bruun, Kai Aage: Romantikens store Tonepoet. Nationaltidende 15. nov. 1941.

Atlung, Knud: Der bør stiftes et Gade-Hartmann Selskab. (Om Gades ungdomsliv) Berlingske Tidende 2. dec. 1941.

Schiørring, Nils i Nationaltidende 22. febr. 1942.

Ingerslev-Jensen, Povl: Et ukendt værk af Niels W. Gade. (En ufuldendt trio.) Dansk Musiktidsskrift 1942, s. 138-42.

Bentzon, Jørgen: Niels W. Gade i Leipzig. Aarhus Stiftstidende 29. sept, 8. okt. 1943.

Møller, Jon i Aalborg Stiftstidende 20. nov. 1943.

Mervild, Stig i Grammofonbranchen 1944, n r. 2.

Schnedler-Petersen, Fr.: Et Liv i Musik. Kbh. 1946. (Se register).

Bitsch, Viggo: Niels W. Gade. (Faglig Læsning, nr. 208). Kbh. 1949.

Charlé, Henning i Arbejder-Sangeren 1950, n r. 10, s. 5-6, nr. 12, s. 3.