En indsigelse

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 06 - side 135-135

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DEBAT

EN INDSIGELSE

Til redaktionen af Dansk Musiktidsskrift

Må det være undertegnede tilladt at komme med en indsigelse i anledning af Thomas Koppels to anmeldelser af danske værker i sidste nummer af DM. Det forekommer mig, at redaktionen har gjort sig skyldig i en taktløshed ved at lade en konservatorieelev fremtræde som dommer over et værk af sin lærer, rektor ved musikkonservatoriet, komponisten Svend Wester-gaard. Det går også hårdt ud over Henning Christiansens sonate for violin og klaver. Den unge Koppel, som for øjeblikket bæres frem på en bølge af kritikløs beundring, er ret så nedladende for ikke at sige storsnudet i sin kritik ai kollegernes værker. Mon ikke lidt mere livserfaring ville kunne lære ham at finde frem til en tone, der var mindre sårende for de komponister, hvis værker han kritiserer.

Redaktionen burde i denne sag have udvist større klogskab og ikke ladet sig rive med af den sensa-tionsstorm, som nu piskes op om den unge talentfulde komponist. Man må håbe for Thomas Koppel, at hans talent er så dybt og oprindeligt, at det ikke tager ubodelig skade af, at han i så ung en alder gøres til genstand for en fra visse sider næsten næsegrus tilbedelse. Var Thomas Koppel ikke bedre tjent med en virkelig saglig og dybtgående kritik af hans senere værker? Men en sådan leder man forgæves efter i det blad, som skulle være vejledende for den, der følger med i de aktuelle musikstrømninger.

Erik Stahl.

ET SVAR

Redaktionen er ude af stand til at se, hvad Thomas Koppels status som elev ved konservatoriet har at gøre med hans status som etable-

ret komponist i dansk musikliv (med opførelser på bl. a. Det kgl. Teater og ved Radioens torsdagskoncerter).

Redaktionen er ligeledes ude af stand til at se, hvad Thomas Koppels alder har med kvaliteten af hans synspunkter, som de var fremsat i de pågældende anmeldelser, at gøre. Ja, faktisk er redaktionen af den mening, at Koppels anmeldelser var velformulerede, klart tænkte, kompetente og fremfor alt: de gav udtryk for et æstetisk ståsted - akkurat som god kritik bør gøre det.

Redaktionen beklager, at det til tider kan knibe med en fuldt dækkende kritisk orientering om alt, hvad der foregår i ung dansk musik. Mangelen på kompetente anmeldere, som ikke allerede har givet udtryk for deres synspunkter i dagspressen, er en hindring herfor.

EN PROTEST

Undertegnede musikanmeldere ved københavnske dagblade udtaler den skarpeste protest mod det militærkup, der den 21/4 1967 fandt sted i Grækenland, og som bl. a. har haft til følge, at den græske presses frihed er blevet undertrykt og mange græske kolleger er blevet forfulgt. Samtidig udtaler vi vor tilfredshed med den danske offentligheds utvetydige afstandtagen fra militærkuppet og tilsiger de forfulgte græske journalister fuld solidarisk støtte.

Jørgen Balzer - Robert Naur -

Poui Nielsen - Gregers Dirckinck-

Holmfeld - Jan Jacoby - Erik Stahl

- Johannes Nørgård - Sverre

Forchhammer - Thomas Viggo

Pedersen - Walter Zacharias.