Indhold

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 06 - side 121-121

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

42. årgang N r. 6 - 1967

3,50 kr. - Årsabonnement (8 numre): 24,00 kr.

Redaktører:

Poul Nielsen (ansvarshavende) og Sigurd Berg. Red. af grammofon-stoffet: Herbert Rosenberg. Sekretær: Birthe Skou.

Redaktionskomité:

Mogens Andersen, Jens Brincker, Gregers Dirc-kinck-Holmfeld, Harald Bjerg Emborg, Henrik Glahn, Jan Maegaard, Per Nørgård.

Ekspedition:

Møntergade 6 A, København K. Hverdage 12,00—14,00, lørdag lukket. Telf. 150726.

Indhold:

Ledere ................................................... 121

Knud Schønberg:

Invitation til totalt teater ........................ 122

Presselabyrinten ....................................... 125

Ib Nørholm:

Invitation til en opera .............................. 126

Poul Borum

Librettisten ta'r ordet .............................. 128

Søren Melson

Invitation til TV-mediet ........................... 129

Thomas Viggo Pedersen

Balletkronik 1966—67 ................................ 130

Sven Erik Werner

Musikalsk hasch . . .

omkring fænomenet Terry Riley ............... 133

Debat....................................................... 135

Grammofon ............................................. 135

Musikalier................................................ 139

Bøger .................................................... 140

Musikkalender .......................................... 144

Omslag: billede fra Ib Nørholms Nabokov-opera: Invitation til skafottet.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk forening.

Årgang 42/1967, nr. 06