Medlemsmøder i Mp F oktober-november

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 06 - side 145-145

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Medlemsmøder i Mp F oktober-november

Torsdag den 26. oktober kl. 20.00

Det kgl. danske Musikkonservatorium H. C. Andersens Boulevard 36, København

Drøftelse af forslaget til nye love for Mp F

Forslag til nye love er udsendt til alle foreningens medlemmer. Det er af yderste vigtighed for Mp F, at de nye love giver målsætning og rammer for foreningens fremtidige virke. Det er derfor vigtigt, at foreningens medlemmer sætter sig ind i forslaget og deltager i mødet, der er medbestemmende for, hvorledes det endelige lovforslag skal se ud.

Mandag den 6. november kl. 20.00

Det kgl. danske Musikkonservatorium H. C. Andersens Boulevard 36, København

MOTIVATION OG MUSIKPÆDAGOGIK

Foredrag af og diskussion med professor i psykologi ved Danmarks Lærerhøjskole dr. phil. K. B. Madsen.

Aftenen arrangeres i samarbejde med Danmarks Hørelæreforening.

Fri adgang

NMPU-KONGRESSEN

i Helsingfors i begyndelsen af august samlede ca. 300 deltagere fra Finland, Sverige, Norge og Danmark. Ved denne NMPUs VIII kongres fremlagdes synspunkter og erfaringer fra arbejdet med »Musikken og de andre kunstarter« og fra arbejdet med »Folkemusik«. Disse to emner repræsenterede kongressens to hovedtemaer. En række foredrag og demonstrationer bevægede sig ind på tilgrænsede områder, som i den foreliggende situation ikke er mindre vigtige.

En reportage i det kommende nummer af Musikpædagogen vil give et overblik over kongressens indhold, og de nordiske musikpædagogiske tidsskrifter, herunder også Dansk Musiktidsskrift, vil bringe en række af indlæggene som artikler.

Næste NMPU-kongres skal finde sted i Danmark i 1970.

Årgang 42/1967, nr. 06