Brev til Mp F

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 07 - side 180-180

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Brev til Mip F

Det må være en del af formålet med at lære at spille et stryge- eller blæseinstrument, at der stiles mod at deltage i sammenspil.

Den slet ikke ualmindelige instrumentalist, der indskrænker sit spilleområde til at omfatte solistoptræden med de store koncerter hjemme bag rullegardinet, må have misforstået noget.

De danske amatørorkestre søger at fastholde og udvikle det behov for aktiv musikudøvelse, som ikke mindst musikpædagogerne gennem undervisningen gøder og stimulerer.

Erfaringen viser, at tilgangen af helt unge mennesker til amatørorkestrene er meget beskeden, hvilket kan skyldes en manglende forbindelse (forhåbentlig ikke manglende interesse) mellem musikpædagoger og orkestrene.

For så vidt amatørorkestrene kan fange de unges interesse, vil dette være med til at bevare spillelysten gennem de år, hvor uddannelse m.v. ellers ofte vil udelukke, at der ofres tid på at spille.

Der er mange steder i landet, selv i de største byområder, mangel på velspillende amatører, (l landets næststørste by er det således ikke muligt at finde frem til blot én kontrabassist, én oboist, én fagottist).

Det forekommer os, der står midt 5 arbejdet med at holde orkesterarbejdet i gang, at der vil være forståelse for vore synspunkter, når vi beder musikpædagogerne om i højere grad at påvirke elever til at deltage i orkesterspil.

En øget tilgang vil være med til at højne orkestrenes standard og måske give pædagoger med dirigentevner og -uddannelse lyst til at arbejde med de orkestre, som er i nød for kvalificeret instruktion. Fortegnelse over Amatør-Symfoniorkestre med oplysning om dirigenters og formænds navne m. v. kan rekvireres hos: D.A.S.S., Ryhaven 44, Århus V.

Knud Mouritsen

Formand for Danske Amatør-Symfoniorkestres Samvirke

DMT 8 bliver et musikpædagogisk nummer med bl. a. omtale af NMPU-kongressen i Helsingfors.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9—13 (undtagen lørdag), Puggårdsgade 13. København V. Telf. (01) 114021. Musikpædagogen udgives af Mp Fs bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen.