Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 07 - side 165-165

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

41. årgang - 1966

REDAKTION Hans-Jørgen Nielsen

I REDAKTIONEN

Sigurd Berg

Gregers Dirckinck-Holmfeld

Jan Jacoby

Merete Bækkelund

WILHELM HANSEN . KØBENHAVN 1966

INDHOLD

GERDA ALEXANDER: Jaques-Dalcroze og den

moderne musikpædagogik ............................. 153

ERIC ANDERSEN: Efter Cage .......................... 44

- Omkring »Opus 16« .................................. 53

EUGENIO BARBA: Mot et sakralt og profant teater ............................................................... 5

MAX BENSE: Projekter til en generativ æstetik .. 179

NIELS VIGGO BENZON: Litteratur................... 26

SIGURD BERG: Helge Bonnén 70 år................. 61

KRISTEN BJØRNKÆR: Hvem myrdede Lennie

The Lion, pop-poesi ...................................... 110

LARS-GUNNAR BODIN: Cage-semikolon ........... 36

SIEGFRIED BORRIS: Om at strukturhøre ........... 203

AKSEL BORUP-JØRGENSEN: Prisma-parafrase . 86 PETER BRASK: Kritik af København's musikkritik 78 JENS BRINCKER: Rimskij-Korsakof/Stravinskij ... 89

(se også s. 1)

- Litteratur .............................. 95, 127, 129, 186

- Den elektroniske forvirring ........................ 148

(se også s. 118)

- Den uundværlige Sigurd ........................... 166

- Kvantitativ musikanalyse ........................... 175

(litteraturliste s. 225)

ASGER LUND CHRISTIANSEN: Tiden er inde ... 122

(se også s. 7) HENNING CHRISTIANSEN: Kalligrafi (om Ole

Buchs debutværk)........................................ 19

- Et debutværk (om Henrik Colding Jørgen-s'ens »Lapidariske landskaber«) ...................... 83

ERIK DAL: Litteratur....................................... 186

L. DANIEL: At synge fra bladet ........................ 208

DANSKE UROPFØRELSER 1965 ...................... 67

GREGERS DIRCKINCK-HOLMFELD: Det er foruroligende (X-sagen) .................................... 16

- »Lad ham bare« - sagde Nielsen ............... 49

DØDSFALD ................................. 33, 135, 195, 225

FINN VON EYBEN: Perceptive constructions ..... 185

PREBEN FAHNØE: Er musikuddannelsen tidssvarende? ........................................................ 158

(se også s. 7 og 122)

GÖRAN FANT: Happy end i Stockholm ............ 14

BENGT FRANZÉN & ARNOLD BENTLEY: Musikpædagogisk grundforskning ........................... 206

FREDERIKSBORG MUSIKFORENING: 25 års jubilæum ........................................................ 34

INGOLF GABOLD: Ny Århus-musik .................. 214

PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN: Omkring »Repriser« ................................................... 54

- Vabel: Opsvulmet slitage (om Per Nørgaards Babel) ...................................................... 244

POVL HAMBURGER: Apropos X-sagen ............ 88

CARSTEN E. HATTING: Nordisk musikforskermøde ....................................................... 169

MOGENS HEIMANN: Teori og kunstnerisk uddannelse ................................................... 151

DORIS HOLLAND-AXELSEN: Omkring Charles

Ives ............................................................ 52

PIERRE RENÉ HONNENS: At være musiker eller

ikke ............................................................ 125

(se også s. 7, 122 og 124) JAN JACOBY: Musikalier................................. 59

- Grammofon ............................................. 187

JØRGEN PAULI JENSEN: Om det menneskelige

grundlag for kunsten (om kritikkens sprog) ..... 23

- Sprog og menneske ................................. 89

(se også s. 24)

BENGT EMIL JOHNSON: Cage-semikolon ......... 36

BENGT JOHNSSON: Grammofon ..................... 27

- Litteratur ................................................ 163

ERIK KIRCHHEINER: Litteratur ........................ 248

PER KIRKEBY: Story, pop-poesi ....................... 110

- Litteratur ................................................ 129

BILLY KLÜVER: Kunsten og teknologien ........... 172

GUNHILD DECKERT KNUDSEN: Højskole for

moderne kunst? ,.......................................... 156

ERNST KRENEK: Hvad kan man kræve af musikkritik? ......................................................... 73

LEDERE: Træt: konservatoriernes fag komposition ............................................................. 1

- Cage 66 .................................................. 35

- Carl Nielsen internationalt ........................ 35

- Det er mere end foruroligende (X-sagen) ... 69

- Musikkritik .............................................. 69

- Poppen popper op ................................... 103

- Elektrofoni .............................................. 103

- En kollega .............................................. 137

- Ny tendens ............................................. 137

- Musik og teknologi ................................... 171

- Lavard Friisholm ...................................... 171

- Musikpædagogis'k principdebat ................. 197

- Koncertformen og massemedierne ............ 227

LEGATANSØGNINGER: 32, 67, 102, 135, 195, 225, 255 GYÖRGY LIGETI: Den elektroniske musiks historie ............................................................... 113

- Musikalier ............................................... 161

BENT LORENTZEN: Undervisning i musikteori -

går det af sig selv ........................................ 10

- Elektrofonikursus1 i Aarhus ........................ 118

WITOLD LUTOSLAWSKI: Komponisten og tilhøreren - indlæg ved et kritikseminar ............. 76

JAN MAEGAARD: Grammofon .......................... 92

- Om musikalsk syntaks .............................. 228

IVAN MALINOVSKI: Lapidariske landskaber,

digte........................................................... 85

DAVID P. de Mc ALLESTER: Hvad er musikpædagogikkens genstand? .................................... 198

TORBEN MEYER: Åbent brev til Knudåge Riisa-

ger (Nielsen-Bartók debatten) ........................ 57

HENRI MICHAUX: Labyrint, digt ...................... 2

MUSIKKALENDER: 33, 67, 101, 135, 169, 195, 225, 255 MUSIKPÆDAGOGEN: Medlemsblad for Musikpædagogisk Forening. 21. årgang 1966. Redaktør: Henning Bro Rasmussen 29, 63, 97, 131, 191,

221, 251

ROBERT NAUR: Grammofon ............................. 60

BENGT NERMAN: Demokratins kultursyn .......... 111

HANS-JØRGEN NIELSEN: Om det sproglige grundlag for diskussioner .............................. 24

- Til Jørgen Pauli Jensen ............................ 90

(s'e også s. 89)

- En kommentar (Perceptive constructions) ... 185 POUL NIELSEN: Musikkritikeren - dommer eller

fortolker? .................................................... 70

- Omkring den ny enkelhed ......................... 138

TAGE NIELSEN: Konservatoriet - udviklingens

brændpunkt ................................................. 211

(se også s. 214) ERIK NORDBY: Et stykke læsemusik (om Ingolf

Gabolds værk)............................................. 235

Ove NORDWALL: Grammofon .......................... 26

- Litteratur ................................................ 127

- Två svenska tonsättare (om Svend Erik Back

og Jan W. Morthenson) ................................. 145

- Musikalier ......................................... 162, 217

- Anmeldelse af en højttaler........................ 217

- Nyt instrument ved ISCM (om violino grande) .............................................................. 241

LEIF NYLÉN: Beatles: en dröm om frihet .......... 104

PER NØRGAARD: Konservatorie-konservatisme . 7

- Anmeldere på løbehjul .............................. 82

- Komponisten Paul Mc Cartney ................... 108

- Svar på tiltale (se også s. 7 og 122) ............ 124

- Dynamoen Lavard Friisholm ..................... 188

- En kommentar (om Babel) (se også s. 244) 246 POUL NØRLIT: Eric Andersen og »Opus 16« (se

også s. 53) ................................................... 157

JENS WILH. PEDERSEN: Darmstadt 66 - betragtninger om forgængelighed............................. 238

BUNDGÅRD POVLSEN: Carl Nielsen-digt ......... 51

HENNING BRO RASMUSSEN: Komponister ud i

skolen .......................................................... 201

HANS RIIS-VESTERGAARD: Trois poèmes

d'Henri Michaux ........................................... 3

KNUDÅGE RIISAGER & J. HARDER RASMUS-SEN: En berigtigelse (X-sagen) ..................... 88

(se også s. 16)

SVEND A. K. ROEWADE: Fremstød for Carl Nielsen ............................................................. 47

RUNDE FØDSELSDAGE: 33, 67, 101, 135, 195,

225, 255

N. O. RAASTED: Anekdoten taler sandt (Nielsen-Bartók debatten) .......................................... 57

NILS SCHIØRRING: Kunstfondens beretning,

1965 ............................................................ 101

TORBEN SCHOUSBOE: Grammofon ................ 59

CHARLOTTE STRANDGAARD: Kiosken, poppoesi ........................................................... 110

RAYMOND SWING: Nihilisme - eller? ............... 157

NATHAN SWITZER: l anledning af konservatorie-

debatten ...................................................... 216

(se også s. 16, 88 og 156)

EMIL TELMÄNYI: Nielsen-Bartok-mødet ............ 126

ERIK THYGESEN: Litteratur ............................. 58

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB: 170,

195, 225

BO WALLNER: Happy-end i Stockholm II (se også s. 14) ....................................................... 88

KAMMA WEDIN: Nyt fra Aarhus Universitet (se

også s. 225) ................................................ 195

JOHN S. WEISSMANN: Wiener-festugerne ....... 239

SVEN ERIK WERNER: Musikalier ..................... 161

KNUT WIGGEN: Datamaskins-musikens historie . 182 IANNIS XENAKIS: Om stokastisk musik ............ 233

MUSIKALIER OG MUSIKVÆRKER

ERIK ANDERSEN: »Opus 16« ........................... 53

ALBAN BERG: Lulu, studiepartitur .................... 162

AKSEL BORUP-JØRGENSEN: Prisma-parafrase 86

OLE BUCH: Kalligraf! ...................................... 19

CERHA: Relazioni Fragili ................................. 161

HENNING CHRISTIANSEN: Perceptive constructions ..................................................... 138, 185

INGOLF GABOLD: Læsemusik ........................ 235

PELLE GUDMUNDSON-HOLMGREEN: »Repriser« ............................................... 54, 141

JOSEF MATTHIAS HAUER: Die Schwarze Spinne............................................................... 240

HENRIK COLDING JØRGENSEN: Lapidariske landskaber ................................................... 83

WITOLD LUTOSLAWSKI: Trois poèmes ............ 3

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING (udg.): Moderne klavermusik til undervisningsbrug ......... 161

CARL NIELSEN: Kvintet for strygere, G-dur 1888.

Studiepartitur og stemmer ............................. 59

- Preludio e presto per violino solo op. 52. Studiepartitur ............................................... 59

IB NØRHOLM: Strygekvartetstykker .................. 139

ALFRED UHL: Der mysteriöse Herr X ............... 239

LITTERATUR

JÜRGEN BECKER & WOLF VOSTELL: Happenings' ........................................................... 58

GIORGIO CINI-FOND: Collana de Musiche Vene-

ziane Inédite o Rare I-VII .............................. 127

KARL HEINRICH EHRENFORTH: Ausdruck und Form, Arnold Schönbergs Durchbruch zur Atonalitet ......................................................... 95

VERLAG HANSEN & HANSEN: »24 Stunden« -

en antologi ................................................... 129

KARL AMADEUS HARTMANN: Kleine Schriften 26 L. A. HILLER: Informationstheorie und Computermusik, Darmstädter Beiträge zur neuen Musik .. 186

PAUL HINDEMITH: Die letzten Jahren ............... 26

A. N. JONES: Africa and Indonesia................... 248

ERHARD KARKOSCHKA: Das Schriftbild der Neuen Musik ................................................ 127

MICHAEL KIRBY: Happenings ......................... 58

BJARNE KORSTEN: Modem Norwegian Chamber Music .................................................... 163

GYÖRGY LIGETI: Den elektroniske musiks historie ............................................................... 113

LI. S. LLOYD & HUGH BOYLE: Intervals, Scales and Temperaments ....................................... 129

COLIN Mc PHEE: Music in Bali ........................ 248

TIMO MÄKINEN-SEPPO NUMMI: Musica Fennica ....................................................... 163

BENGT NERMAN: Demokratins kultursyn ........... 111

WOLFGANG ROGGE: Das Klavierwerk Arnold Schönbergs ................................................. 95

CURT SACHS: Real-Lexikon der Musikinstrumente ............................................................... 249

DORIS STOCKMANN, WILFRIED FIEDLER, ERICH STOCKMANN: Albanische Volksmusik 186

A. H. FOX STRANGWEY: The Music of Hindo-stan ............................................................ 248

ERNST THOMAS (red.): Darmstädter Beiträge zur neuen Musik ........................................... 217

GRAMMOFON

NIELS VIGGO BENZON: Suite im 200 m ........... 27

ALBAN BERG: Wozzeck .................................. 187

CHARLES IVES: Symfoni Nr. 4 ........................ 60

GYÖRGY LIGETI: Atmosphères ........................ 26

CARL NIELSEN: Commotio, Little Preludes ...... 59

- Commotio op. 58 ...................................... 59

- Præludier for orgel op. 51 ........................ 59

OLE SCHMIDT: Toccata nr. 1 .......................... 27

ARNOLD SCHÖNBERG: Samlede værker ......... 92