Indhold

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 07 - side 149-149

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

42. årgang N r. 7 - 1967

3,50 kr. - Arsabonnement (8 numre): 24,00 kr.

Redaktører:

Poul Nielsen (ansvarshavende) og Sigurd Berg. Red. af grammofon-stoffet: Herbert Rosenberg. Sekretær: Birthe Skou.

Redaktionskomité:

Mogens Andersen, Jens Brincker, Gregers Dirc-kinck-Holmfeld, Harald Bjerg Emborg, Henrik Glahn, Jan Maegaard, Per Nørgård.

Ekspedition:

Møntergade 6 A, København K. Hverdage 12,00—14,00, lørdag lukket. Telf. 150726.

Indhold:

Leder .................................................... 149

Niels Egebak:

Strukturalisme og fænomenologi ............ 150

Célestin Deliège:

Strukturalismen og musikvidenskaben ...... 152

Strukturalismen

Brikker til en mosaik .............................. 157

Jan Maegaard:

Mozart havde ikke kørekort ..................... 160

Povl Hamburger:

Reprisebehandlingen i den

Schubert'ske Lied ................................... 163

Erik Thygesen:

Med Nørholm på skafottet ..................... 168

Grammofon, bøger, tidsskrifter,

musikkalender ......................................... 170

Omslag: Tegning af Per Kirkeby

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.