Manuscript-konkurrence

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 07 - side 180-180

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Manuscript-konkurrence

Børneteater/børnedramatik

l ønsket om at få tilvejebragt et rigere og lødigt repertoire indenfor børnedramatikken, udskriver Holstebro kommune i forening med Wilhelm Hansens Musikforlag en manuskriptkonkurrence omfattende de bedste tekster til stykker for børn, spillet af børn.

Der vil blive uddelt to præmier på henholdsvis 1.500 kr. og 1.000 kr. og vinderværkerne vil endvidere blive udgivet på sædvanlige betingelser på Wilhelm Hansens Musikforlag.

Betingelser:

1. Stykkerne skal kunne spilles af aim. skoleelever (indtil 10. skoleår).

2. De indsendte tekster skal være egnet til musikdramatisk bearbejdning, og retten hertil er overladt stadskomponisten i Holstebro i samarbejde med forfatteren.

3. Dans, mime o. lign., samt partier åbne for improvisation er ønskelige.

4. Varighed: mellem 30-60 min.

5. De indsendte manuskripter må ikke tidligere have været offentliggjorte.

6. Indsendelse af manuskript foretages under mærke med navn og adresse i lukket konvolut til: Holstebro kommune, Holstebro. Mærket »børnedramatik« senest 31. december 1967.

7. Konkurencen er åben for alle.

8. For de præmierede værkers vedkommende erhol-der Holstebro kommune førsteopførelsesretten. Denne vil blive udnyttet således, at værket tildelt 1. præmie førsteopføres 5 Holstebro i løbet af forårssæsonen 1968, medens stykket tildelt 2. præmie vil blive førsteopført samme sted i løbet af efter-årssæsonen s. å.

9. Dommerkomiteen forbeholder sig ret til ikke at præmiere noget manuskript, såfremt det indsendte materiale ikke er i besiddelse af den ønskede standard.

Dommerkomiteen udgøres af:

Tage Hind, universitetslektor

Inger Landsted, leder af studioscenen i Holstebro

Ejnar Kampp, musikpædagog og musikkonsulent

Tora Raknes, seminarierektor

Jørgen Plaetner, stadskomponist

Holstebro kommune