Tidsskrifter

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 07 - side 174-174

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

TIDSSKRIFTER

NYT AMERIKANSK TIDSSKRIFT

Den store mængde af eksisterende internationale musiktidsskrifter har fået et nyt specielt tilskud: et kvartalsskrift, der udelukkende vil beskæftige sig med elektronmusikkens problemer.

Som det fremgår af den ledende artikel i første nummer af Electronic Music Review, anser tidsskriftet det for sin opgave dels at formidle kontakt mellem videnskabsmændene på det elektroniske felt og musikerne. Dels' at give komplet teknisk information strækkende sig fra simple introduktioner og »how-to-build-it«-an-visninger til artikler, der beskriver

de nyeste udviklinger i den mest sofistikerede elektronmusikalske teknologi.

l det første nummer findes bl. a. følgende bidrag: Harald Bode om »The Multiplyer-Type Ring Modulator«. Stockhausen skriver nogle noter om sit værk »Mixtur« fra 1965. Bagest i hæftet et symposium om tekniske problemer vedrørende programmering af elektronisk syntetisering med bidrag af Robert A. Moog, Emmanuel Ghent, Georg W. Logemann, James Ga-bura og Gustav Ciamaga.

Electronic Music Review udgives af Independent Electronic Music Center, Inc., Trumansburg N.Y. 14886. Pris: 8,50 dollar for et års-abonnement (4 numre).

P. N.

POETIK

Et nyt litteraturtidsskrift har set dagens lys: POETIK tidsskrift for æstetisk og litteraturvidenskab. Det udgives af en gruppe litteratur-studerende ved Københavns1 Universitet, men indholdet er ellers langtfra studentikost. Blandt bidragene i nummer 1, september 1967, kan nævnes: Strukturalisme på empirisk grundlag (Per Aage Brandt), Wittgensteins æstetik (Hans Siggaard Jensen), Strukturel digtbeskrivelse (Peter Madsen). Redaktionen oplyser, at den forbereder numre om Romanteori, Fransk nykritik og De humanistiske videnskabers filosofi.

Det sidste er et af tegnene på, at dette tidsskrift har videre interesse end blot specielt for litteraturfolk. Allerede første nummer kan betragtes som en række forsøg på radikal grundlagstænkning inden for de humanistiske videnskaber. Redaktionen opfordrer selv til debat herom. Fra musikvidenskabeligt hold kan man næppe sidde denne invitation overhørig.

Poetik, udgivet i kommission hos forlaget Arena, Nørrebrogade 54, København N. Løssalg: 9,75 kr.

P. N.

KIK I UDENLANDSKE MUSIKTIDSSKRIFTER

Melos, juli/august 1967. Boulez om »Ästhetik und Götzendienst«. Ulrich J. Heinz om visuelle overføringer af akustiske fænomener (beskrivelse af Manfred Kages såkaldte »Audioskop«). Milko Kelemen, den jugoslaviske komponist, om sin kantate »Les mots« efter Sartre. Helmuth Schwimmer om film og musik: artiklen drejer sig om problemet at få musikken virkelig anerkendt som integrerende del af selve den filmiske skaberproces.

Music & Letters, july 1967. Bl. a. en artikel af Roger Nichols om »Debussy's two settings of Clair de lune«. David Bancroft om de to kritikere Cocteau og Jean-Aubry's attituder i forhold til Satie: »Two please for a french, french music«.

Schweizerische Musikzeitung/Revue musicale suisse, Maj/Juni 1967: Rolf Urs Ringger om række-elementer i Anton Weberns klaver-lieder. Willi Reich om Weberns sidste litterære arbejde: en hyldest til Wie-nerarkitekten Adolf Loos.

Tempo, spring 1967. Brian Large om moderne tjekkiske komponister. George Whitman skriver om Alois Haba. Benjamin Su-choff om »Computer applications to Bar-tóks Serbo-kroatian material«.

Osterreichische Musikzeitschrift, juni 1967: Bl. a. Friederike Lichtenthäler om Bertrand og Ravel, en studie om »Gaspard de la Nuit«. Lothar Knessl om »Kreneks Reise in die Tonalität«, et kapitel af en bog om Krenek, som snart udkommer.