uden titel

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 07 - side 179-179

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

TIVOLIKONCERTEN 1967

Mp Fs elevkoncert i Tivoli fandt i år sted søndag den 17. september. H. V. har i dagbladet AKTUELT fra 18. september omtalt koncerten i en anmeldelse, som Musikpædagogen herved bringer videre.

Traditionelt - men med lyspunkter

Musikpædagogisk Forenings elevkoncert i går fik en noget anden baggrund end vanligt, fordi Tivoli i denne sæson selv har haft sine egne »børne-onsdage« af »rigtigt« koncerttilsnit med orkester o. s. v. Og i sammenligning virkede musikpædagogernes lovlig meget som en »elevopvisning«, en slags propagandapræget »musikalsk afdansningsbal«. Man lagde også mærke til, at flere af de optrædende var gengangere fra Tivolis børnekoncerter, ligesom en ung pianist, der mødte med et selvkomponeret værk, nok snarere havde haft sit rette forum ved et af Det unge Tonekunstnerselskabs arrangementer, l øvrigt var eftermiddagen så afvekslende, som den vist kan blive, når syv af programmets1 17 værker er for klaver, tre for guitar og to for blokfløjte. Men alligevel bør musikpædagogerne nok overveje, om man stadig skal fortsætte med disse arrangementer. En oprindelig god idé kan jo efterhånden også gå hen og blive gammel. Men i går frydede man sig i alle fald over det udtalte solistiske talent hos en ung mand, som tolkede Schubert. Og selv om 1. satsen af Poradowskis kontrabastrio nok lød mere kuriøst end rent, så har man da ikke i mands minde hørt »tre klædeskabe« i solist-funktion på en koncert-tribune herhjemme ... H. V.

NY TYPE ELEVKONCERT

MUSIK og UNGDOM, som er en landsorganisation for unge i alderen 12-25 år, ønsker gerne i samarbejde med Mp F at arrangere koncerter med unge, dygtige instrumentalister og sangere, som på privat basis har nået et viderekomment stadium i deres musikstudier. Det er tanken, at disse koncerter skal gennemføres forskellige steder i det storkøbenhavnske område, bl. a. vil en række af koncerterne finde sted i omegnskommunerne. Samme solist kan meget vel optræde ved flere koncerter. Der udbetales honorar for optræden efter aftale mellem Mp F og MUSIK og UNGDOM.

Mp Fs bestyrelse finder ideen god og opfordrer herved medlemmer med viderekomne elever - instrumentalister, sangere og ensembler - til at interessere sig for MUSIK og UNGDOMs initiativ, der vil give vore elever mulighed for optræden under koncertlig-nende omstændigheder for et interesseret publikum og uden egentlig presseanmeldelse.

Oplysninger om elever, der i sæsonens løb vil have færdigindstuderet værker, større eller mindre, der kunne ønskes opført med publikum på, bedes meddelt Mp Fs bestyrelse. Der vil ligesom før Tivolikoncerten blive arrangeret en censur af de tilmeldte elever eller grupper.