Musikkalender

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 08 - side 208-210

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, 1. sal, København K. — Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: 1rs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket) Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

RETTELSE:

Wilhelm Hansens Musikforlag har meddelt dmt, at annoncen på bagsiden af årsregistret (dmt 7) skulle have haft teksten: ekspedition og distribution gennem Wilhelm Hansens Musikforlag. Dmt beklager denne fejl.

LEGATER JANUAR 1968

Inden 5/1: Direktør Th. Thrane og hustrus legat (for pianister under 25 år). Det kgl. Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V. N

Inden 15/1: Danmark-Amerika-fondet, Nytorv 9, Kbh. K.

- : Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat (fortrinsvis1 for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 31/: Geheimekonferensraad-inde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemming-s'ensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Dansk Tonekunstner Forenings Understøttelsesfond (for ordinære medlemmer og deres efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstræde 1, Kbh. K. (Skema).

- : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensga-de 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR

Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

- : Simon Aron Eibeschiltz's legat (for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Kon-gensgade 6, Kbh. K. (Skema).

- : Emanuela Schröders legat (sangere el. sangerinder, 18-30 år). Hrs1. Jonas Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Th. Alfr. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Nytorv 3, Kbh. K. (Skema).

- : Christian IX's jubilæumslegat (for musikere ved Gården eller disses enker). Chefen for Den kgl. Livgarde, Øster Voldgade 2 B, Kbh. K.

- : Den franske stats stipendier (for studerende under 30 år). Institut Français, Rosenvængets Allé 38, Kbh. Ø. (Skema).

- : Københavns Musiker- og Orkesterforenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer el. disses enker). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

- : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger el. musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Sven Simonsen, St. Kongensgade 49,

• Kbh. K.

- : Emmerich Jacob Müllers legat (kun for mænd). Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

- : Egmont H. Petersens fond til unges uddannelse, Vognmager-gade 9, Kbh. K. (Skema).

RUNDE ÅR

(December, se DM nr. 7)

JANUAR 1968

6. Solodanserinde, Dame Adeline Genée-lsitt, 90 år. 8. Instrumentmager Johannes

Møller, 80 år. 16. Komponisten Kirsten Gjørup,

80 år.

20. Violinisten Otto Fessel, 70 år. 23. Operettesangerinden Annie Jessen, 50 år.

26. Operasangeren Johannes

Astrup, 60 år. 28. Kgl. kapelmusikus Knud

Sørensen, 60 år.

FEBRUAR

2. Operettesangerinden Gudrun Carlson Fønns, 85 år.

3. Klarinettisten Christian Paulsen, 85 år.

4. Violinisten Jens Sørensen, 50 år.

7. Koncertsangeren Vagn Thor-

dal, 50 år. 23. Organist Palle Alsfelt, 60 år.

DØDSFALD

Pianisten Gerda Brems, 7. juli, 86

år. Sangerinden Rita Pontø, f. Vester-

gaard (medd. 19. okt.). Violinistinden Dina Ingerslev

(meddd. 24. okt), 60 år. Musiklærerinden Mette Rus (medd.

25. okt.), 69 år.

DANSKE UROPFØRELSER 1966

(med enkelte tilføjelser til listen for 1965 i DM nr. 2, 1966)

NIELS VIGGO BENTZON: Symfoni nr. 12. Århus 31. jan. Symfoni nr. 13, »Den tunesiske«. Ålborg 2. febr.

Klaversonater: N r. 8, op. 193. -Nr. 9, op. 194. Odd-Fellow Palæet 26. april.

Suiter for klaver: Nr. 1, op. 173. - Nr. 2, op. 174. Odd-Fellow Palæet 26. april.

Dobbeltkoncert, op. 176. For violin, klaver og slagtøj. Malmö 19. april.

Klaverkoncert nr. 6, op. 195. Tivolis koncertsal 2. juni. Meddelelser og landskab. Oyklus i 6 satser for klaver. Charlottenborg udstillingsbygning 6. nov. Musik til Holbergs komedie »Hekseri og blind Alarm«. Det kgl. Teater 1. dec.

GUNNAR BERG: For klaver og orkester (1959). Radio 29. sept

AXEL BORUP-JØRGENSEN: Pris-ma-parafrase, op. 53. For 3 vokalister, 3 slagtøj, klaver, bratsch og cello. Nationalmuseets festsal 24. april.

PETER BRASK: Fibonacci a sei.

For cembalo, fløjte, saksofon, trombone, bratsch og marimba. Nationalmuseets festsal 24. april.

OLE BUCH: Ouverture for orkester. Århus 15. juni. Fioriture. For fløjte og klaver. Århus 11. sept.

HENNING CHRISTIANSEN: To Play To-Day. Af mine memoirer. Koncert for klaver, orkester og tre stemmer. Radio 1. febr. Den arkadiske, op. 32. For violin og klaver. Det kgl. danske Musikkonservatorium anneks 5. dec.

INGOLF GABOLD: Archetyper. For orkester. Radio 8. juni.

NIELS W. GADE: Strygekvartet nr. 2, e-mol. (Komponeret 1877, genfundet for nylig). Hofteatret 15. maj.

PELLE GUDMUNDSEN-HOLM-GREEN: Repriser. For fløjte, obo, klarinet, kontrafagot, trompet, trombone, 3 slagtøj, klaver, guitar, violin, bratsch, cello og kontrabas. Ny Carlsberg Glyptotek 20. marts.

MOGENS WINKEL HOLM: Musik til balletten »Kontradans« af Eske Holm. Radio TV 16. juli.

ERIK JØRGENSEN: Strygekvartet

Det kgl. danske Musikkonservatorium 15. maj.

HENRIK COLDING JØRGENSEN: Lapidariske landskaber (Tekst: Ivan Malinovski). For mezzosoprán, basbaryton, obo, engelsk horn, bratsch, cello og slagtøj. Nationalmuseets festsal 24. april.

LEIF KAYSER: Symfoni nr. 4.

Odense rådhushal 24. maj.

THOMAS KOPPEL: Strygekvartet nr. 2, op. 12. Lerchenborg slot 24. maj. Visions fugitives, op. 21. For

klaver og orkester. Ålborg 7. juli.

BENT LORENTZEN: Stykke for soloklaver og lysprojektion. Århus 11. sept.

FINN LYKKEBO: Facetter. For

orgel. Stockholm. Første danske opførelse i Vor Frelsers kirke 8. febr. (1967).

JOHN NIELSEN: Syv etuder for strygere, op. 35. Radio 27. marts (1965).

Ottetto quasi opera, op. 19 (revideret). Radio 12. febr. Suite nr. 1 for solo-violin. Århus 16. maj.

Strygekvartet nr. 4, op. 37. Carl Nielsen-skolen, Nørre Lyndelse 31. maj.

10 variationer, op. 39. For cello og slagtøj. Det kgl. danske Musikkonservatorium anneks 5. dec.

SVEND NIELSEN: Prisma-suite i fire satser. For 1 stemme og 5 instrumentalister. Oslo 20. jan.

TAGE NIELSEN: Bariolage. For

orkester. Århus' 7. febr. Varianter. For altfløjte. Århus 11. sept.

ERIK NORBY: Variationer for orkester. Oslo 7. febr. (1965).

PER NØRGÅRD: Musik til hørespillet »Såret« af Ted Hughes. Radio 8. marts.

Tre kærlighedssange til kinesiske tekster. For mezzosopran og orkester. Ålborg 22. febr. Babel. For soli, kor og instrumentalensembler. Stockholm 15. sept. Første danske opførelse i Falkoner Centret 5. nov.

IB NØRHOLM: Strofer og marker,

op. 33. Cyklus 1 og 2. For klaver. Nationalmuseets festsal 27. febr.

Exil-musik. For orkester. Tivolis koncertsal 8. sept. Fra mit grønne herbarium. Strygekvartet nr. 3, op. 35. Københavns Bymuseum 31. okt.

POUL ROVSING OLSEN: Images. For klaver. Charlottenborg 14. marts.

Patet. For 6 instrumenter og slagtøj. Warszawa 21. sept. Første danske opførelse: Charlottenborg 13. nov.

Beiisa. Opera. Tekst af Lorca ved Paul la Cour. Det kgl. Teater 3. sept.

Susudil, op. 53. For orkester. Århus 31. okt

JENS WILHELM PEDERSEN: Rondo og epilog. For orkester. TV-byen, 27. marts.

NIELS HOLGER PETERSEN: Kernel. For klaver. Oslo 1. nov.

JØRGEN PLAETNER: Synkration.

For 10 højttalergrupper og slagtøjgrupper. Charlottenborg 28. nov. (1965).

Words and Music. Båndkomposition med tekst af Racine. Den fri Udstillings bygning 15. dec. (1965).

De elskende. For dias og bånd. Farvedias af Helge Ernst, tekst

af Poul Borum. Den fri Udstillings bygning 19. dec. (1965).

TOM PREHN: Anekdote. For klaver og fløjte. Århus 11. sept.

KARL AAGE RASMUSSEN: Cantata da camera. For fløjte, bratsch, cello og alt solo. Århus 11. sept.

NIELS ROTHENBORG: Musik til skuespillet »Glasmenageriet« af Tennessee Williams. Det kgl. Teater 10. febr.

FINN SAVERY: Afsnit l og II. For

altfløjte, bratsch, marimbafon og vibrafon. Nationalmuseets festsal 1. maj.

OLE SCHMIDT: Koncert for valdhorn i F. Tivolis koncertsal 8. sept.

SVEND S. SCHULTZ: Syvsoverne.

Tekst af Mogens Balslev efter Johs. V. Jensen. For tenor, baryton, mandskor og orkester. Radio 1. jan.

Musik for blæsere. Fløjte, trompet, klarinet med vibrafon, jani-tsjar og klaver. Nationalmuseets festsal 24. april.

LEIF THYBO: Concerto breve. For

klaver, fløjte, violin, bratsch og cello. Ny Carlsberg Glyptotek 27. marts.

FLEMMING WEIS: Limitations.

For klaver. Charlottenborg 14. marts.

SVEND WESTERGAARD: Strygekvartet, op. 28. Odd-Fellow Palæet 9. dec.

(De eventuelle og traditionelle forglemmelser i ovenstående liste bedes venligst meddelt DM's redaktion. De vil da blive tilføjet på næste uropførelsesliste).

Årgang 42/1967, nr. 08