uden titel

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 08 - side 181-181

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

42. årgang N r. 8 - 1967

3,50 kr. - Årsabonnement (8 numre): 24,00 kr.

Redaktører:

Poul Nielsen (ansvarshavende) og Sigurd Berg. Red. af grammofon-stoffet: Herbert Rosenberg. Sekretær: Birthe Skou.

Redaktionskomité:

Mogens Andersen, Jens Brincker, Gregers Dirc-kinck-Holmfeld, Harald Bjerg Emborg, Henrik Glahn, Jan Maegaard, Mogens Winkel Holm.

Ekspedition:

Møntergade 6 A, København K. Hverdage 10,00-12,00. Lørdag lukket. Telefon 150726.

Indhold:

Ledere ................................................... 181

Jørgen Pauli Jensen:

Om pædagogisk musikpsykologi ............... 182

Tage Forsman:

NMPU-kongres i Finland ........................ 187

Ejnar Kampp:

Folkemusik og musikpædagogik ............... 190

Bengt Johnsson:

Teorilærerkongres og Rued Langgaard...... 193

Povl Hamburger:

Reprisebehandlingen i den Schubert'ske

lied 11 ................................................... 196

Klip, grammofon, bøger, musikalier, musikkalender ................................................ 202

Omslag: Sangerskole. Et gammelt træsnit.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.