Indhold

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

43. årgang Nr. 1 - 1968

4,75 kr. - Årsabonnement (8 numre): 33,00 kr.

Redaktion: Poul Nielsen (ansvarsh.) Sigurd Berg og Herbert Rosenberg. Sekretær: Birthe Hedegård Larsen.

Redaktionskomité: Mogens Andersen, Jens Brin-cker, Gregers Dirckinck-Holmfeld, Harald Bjerg Emborg, Henrik Glahn, Jan Maegaard, Mogens Winkel Holm.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K.

Hverdage 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon 150726,

Indhold:

Karlheinz Stockhausen:

»Nie erhørte Klänge« .............................. 1

Michel Butor:

Musik — en realistisk kunst ..................... 2

György Ligeti:

Ubetinget at fortælle løgne ........................ 6

Kommentar: Status, af Poul Nielsen ......... 12

Rapporter:

Darmstadt af Ole Buck ........................... 14

Kontarsky i Århus af Bengt Johnsson ......... 16

RILM af Nanna Schiødt ........................... 17

Grammofon, Musikalier, Bøger,

Musikkalender .......................................... 18

Omslag: Henning Christiansen af »Modeller«, opus 33.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Årgang 43/1968, nr. 01