Musikkalender

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 01 - side 24-24

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, 1. sal, København K. — Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket) Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15-15,20.

LEGATANSØGNINGER (Februar, se DM 1967 nr. 8) MARTS

Inden 14/3: Det danske Institut i

Rom (ophold i 2. halvår 1968). Sekretariatet for Det danske Institut i Rom, Nyhavn 385, Kbh. K.

Inden 15/3: Dansk-islandsk Fond (for islandske studerende). Laksegade 19, Kbh. K. (Skema).

-: Den kulturelle Fond (ikke enkeltpersoner). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

-: Ministeriet for kulturelle anlig-gender's forårsunderstøttelser.

Nybrogade 2, Kbh. K. -: Montebello-Fondet (for mindre-bemidlede syge operasangere og balletdansere). Skibsreder Hans Svenningsen, Grønningen 15, Kbh. K.

-: C. W. Strande's Legatfond (ikke enkeltpersoner). Lrs. Kühn, GI. Torv 6, Kbh. K.

Inden 19/3: Unge Mænds og Kvinders Uddannelseshjælp. Lrs. Jo-

hanne Hansen, Nicolai Plads 263, Kbh. K.

Inden 31/3: Marie Illums Legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

-: Etatsråd Munthe-Brun's Legat (for blæsere i Det kgl. Kapel). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

RUNDE FØDSELSDAGE (Februar, se DM 1967 nr. 8). MARTS

1. Komponisten Ib Martens, 50

år.

1. Bratschisten Richard Dahl Eriksen, 50 år.

4. Komponisten Beate Novi, 85

år.

9. Violinisten Johan Nilsson, 75

år.

11. Komponisten Oskar Gyldmark,

75 år. 13. Pianisten Viggo Synnestvedt,

50 år. 29. Kgl. kapelmusikus Georg Mor*

tensen, 85 år. 29. Pianisten Elof Nielsen, 70 år.

DØDSFALD

Musiklærerinde Augusta K. Jensen, f. Jönsson, 5. nov.

Musiklærerinde Ingeborg Jørgensen, 5. nov., 83 år.

Kammersanger Paul Hansen (medd. 15. nov.), 81 år.

Pianistinden Sigrid Wiboe (medd. 18. nov.)

Musiklærerinde Anne Hjørring Pedersen (medd. 6. dec.), 67 år.

Pianisten Hans Chr. Nielsen (medd. 8. dec.), 81 år.

Musiker Viggo Hansen (medd. 13. dec.)

Kapelmester William Frederiksen (medd. 22/12), 57 år.

Violinisten Johannes Ravn (medd. 23/12), 60 år.

Operasangerinde Hildur Wolff Dahlgreen (medd. 19/12), 87 år.

Musiker Rolf Lennart Pettersson medd. 24/12).

Årgang 43/1968, nr. 01