Dårlig musikinformation

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 02 - side 44-44

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DEBAT

Fra Lars Bjarne har vi modtaget nedenstående indlæg plus efterskrift, der, som det fremgår, er blevet nægtet optagelse i såvel »Politiken« som »Information«:

DÅRLIG MUSIKINFORMATION

Der er i næsten samtlige danske aviser en ganske urimelig difference i forholdet spalteplads til henholdsvis' litterær og musikalsk orientering. Musikken er den evige sorteper, og den musikalske orientering i øvrigt elendig.

Efter uddelingen af Nordisk råds priser i sidste uge - 50.000 kr. til den finske komponist Joonas Kokkonen og andre 50.000 kr. til den svenske forfatter Per Olof Sundman - blev sidstnævntes liv og værk fyldestgørende omtalt, medens vi om Kokkonen måtte nøjes med nogle få, tørre og aldeles utilstrækkelige facts a la leksikon. Oven i købet næsten ens i de aviser jeg gennemlæste i forventning om oplysninger om Kokkonen. Det var Politiken, Berlingske Tidende og Information. Sidstnævnte bragte overhovedet ingen meddelelse om uddelingen af den nordiske musikpris, medens litteraturprismodtageren blev behørigt omtalt i fire spalter.

Jeg kan ikke forestille mig, at Nordisk råds priser uddeles alene som hjælp til betaling af skat og husleje, men meget mere for at skabe røre om modtagerne og deres værker, l den henseende er dette års' musikprismodtager Joonas Kokkonen dårligt hjulpen i vores land, takket være avisernes søvnige musikmedarbejderstab.

Samme har vel også nogen skyld i, at man fra dansk side glemte at indstille Vagn Holmboe.

20/1 - 1968. Lars Bjarne.

Til redaktionen.

Den 20/1 indsendte jeg vedlagte læserbrev til Politiken. 22. jan. fik jeg det tilbage med privat svar fra Harald Engberg. Man vil ikke bringe mit indlæg, og man vil ej heller tillade mig at lade Engbergs svarbrev gengive andetsteds. Svarbrevet var i øvrigt også kun egnet til at forstærke min kritik af den almene musikorientering.

Jeg beder nu Dem optage mit indlæg i Information, og i forbindelse hermed bemærke, at Politiken har nægtet at optage indlægget, samt forbudt gengivelse af Politikens svar.

Endvidere beder jeg Dem tilføje nedenstående PS til mit indlæg.

PS:

1) Det er blevet mig meddelt, at også Information har orienteret sine læsere om uddelingen af den nordiske musikpris, men først i en

senere dateret udgave end den, hvor litteraturprisen blev behandlet. Altså en forskelsbehandling.

2) Af Politikens svarbrev, som altså desværre ikke må gengives, fremgår det, at man har misforstået min slutbemærkning om Vagn Holmboe.

Sagen er den, at jeg bestemt -uden at andre af vore dygtige komponister bør føle sig stødt på manchetterne - må fremhæve Vagn Holmboe som tidens betydeligste danske komponist. Derfor må han, uagtet han allerede tidligere har været indstillet, atter og atter indstilles, til han får prisen. Er Vagn Holmboe (som jeg i øvrigt aldrig har set), for beskeden til selv at gøre opmærksom på sin eksistens, så er det pressens musikstabs opgave stadig at fremhæve hans' værkers kvalitet, samt i øvrigt altid at »lave rav i den«, når den bedste bliver forbigået.