Indhold

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 02 - side 29-29

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

43. årgang Nr. 2 - 1968

4,75 kr. - Årsabonnement (8 numre): 33,00 kr.

Redaktion: Poul Nielsen (ansvarsh.) Berg og Herbert Rosenberg. Sekretær: Birthe Hedegård Larsen.

Sigurd

Redaktionskomité: Mogens Andersen, Jens Brin-cker, Gregers Dirckinck-Holmfeld, Harald Bjerg Emborg, Henrik Glahn, Jan Maegaard, Mogens Winkel Holm.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K.

Hverdage 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon 150726.

Indhold:

Carl Dahlhaus:

Trivialmusikken i det 19. århundrede ......... 29

Robert Reisner:

Hvorfor jeg afskyr folkemusik .................. 33

Carsten Grolin:

Beatmusikken ... et spørgsmål om orgasme 35

Kommentar: forplumring og klarhed om poppen, af Poul Nielsen ........................... 39

Jens Peter Larsen:

Otto Erich Deutsch 1883—1967 ............... 41

Debat, rapporter, grammofon, musikalier, musikkalender .......................................... 44

Omslag: vignet fra et nodeomslag fra forrige århundrede.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.