Musikkalender

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 02 - side 49-50

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, 1. sal, København K. — Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket) Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

KOMPONISTKONKURRENCE

Værker til Det 10. nordiske Kirkemusikmøde

Programmet til Det 10. nordiske Kirkemusikmøde i Reykjavik i sommeren 1969 vil efter vedtagelse i Nordisk Kirkemusikråd blive lagt af en fællesnordisk jury efter indstilling fra de fem nordiske lande. Til udvælgelse af det danske programforslag er nedsat en national jury bestående af kon-servatorierektorerne professor Svend We-stergaard, København og professor Tage Nielsen, Århus, samt komponisten Flemming Weis, Charlottenlund.Kompositioner, der skønnes egnet til opførelse ved kirkemusikmødets koncerter og gudstjenester, kan forelægges juryen til bedømmelse ved indsendelse senest den 31. marts 1968 til

Dansk Organist- og Kantorsamfund, Bagsværdvej 147 A, 2800 Lyngby.

Ny musik til gudstjenesten

Dansk Organist- og Kantorsamfund har udskrevet en konkurrence til fremskaffelse af nutidige værker, der kan anvendes inden for gudstjenestens rammer. Konkurrencen er delt i to klasser, én for korværker og én for orgelkompositioner, dog således, at der i hver klasse er mulighed for anvendelse af ledsageinstrumenter.

Præmiebeløbene, der er stillet til rådighed af kirkeministeriet, er kr. 3.000, 2.000 og 1.000 i hver af de to klasser. De vindende værker vil blive uropført på foranstaltning af Dansk Organist- og Kantorsamfund ved et stævnearrangement i efteråret 1968.

De nærmere betingelser for deltagelse i konkurrencen kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Organist- og Kantorsamfund, Bagsværdvej 147 A, 2800 Lyngby. Sidste frist for indsendelse af værker til konkurrencen er 15. august 1968.

Runde fødselsdage (Marts, se DM nr. 1). APRIL

1. Komponisten Walther Jensen, 60 år.

3. Violinisten Mogens Hansen, 75 år.

5. Cellisten Svend Nielsen, 60 år.

12. Koncertmester Alberto Medici, 60 år.

13. Musikdirigent Aage Beyer, 70 år.

14. Koncertsangerinden Hjørdis Busch-Jensen, 70 år.

15. Komponisten Flemming Weis, 70 år.

15. Komponisten Kai Rosenberg,

70 år. 17. Violinisten Henrik Sachsen-

skjold, 50 år.

MAJ

1. Komponisten Holger Bjarnholt, 70 år.

4. Organist Johanna Gade, 90 år. 11. Sanginspektør, mag. art.

Rudolf Grytter, 70 år.

17. Komponisten Tage Højby Nielsen, 50 år.

19. Kapelmester Ingemann Palm-høj, 70 år.

19. Koncertmester Oluf Nielsen, 70 år.

22. Koncertsangerinden Sonja Winther-Jørgensen, 60 år.

23. Kontrabassisten Helge Ploug Christensen, 50 år.

27. Mag. art., kordirigent Niels Møller, 50 år.

Dødsfald.

Musiklærerinde Clara Emilie Nielsen (medd. 4. jan.)

Pianist Vald. Urban Maaløe, S. jan., 66 år.

Sangpædagog Marie Springer, 10. januar.

Operettesangerinden Sophie (Finn Hoffmann) Hye-Knudsen, 11. jan.

Musiker Leo Rasmussen, 13. jan., 69 år.

Musiker Johs. Wilh. Enoch (medd. 18. jan.)

Valdhornisten Ernst Marius Aage Mikkelsen (medd. 19. jan.), 71 år.

Musiker Robert Alfr. P. Bue Jensen (medd. 21. jan.)

Kgl. kammersanger Holger Bruus-gaard, 22. jan., 83 år.

Musiker Emil Eduard Schou (medd. 24. jan.)

Klarinettist og pianist Søren Sørensen Kjældgaard (medd. 27. jan.), 81 år.

Musiklærerinde Johanne K. Mørk (medd. 27. jan.)

Koncertsangeren Anker Schou (medd. 29. jan.), 71 år.

Musiker Kristian Meyer, 30. jan.

Musiklærerinde Alma Juliane Nielsen (medd. 1. febr.)

Legater

(Marts, se DM nr. 1)

APRIL

Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. - Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer. -Motiveret ansøgning (trykte blanketter findes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Inden 15/4: Gudda Behrends legat til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F, Musikpædagogisk Forening, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Inden 15/4: Emma Bærentzens legat. Lrs. Carlo Larsen, Amaliegade 4, Kbh. (Skema).

Inden 15/4: Musikpædagog Augusta Jürgensens mindelegat (for døtre af legatstifterens kusiner og fætre, samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V. (Skema).

Inden 15/4: Glashandler Johan Franz Ronges fond. Lrs. K. S. Op-penhejm, Rådhuspladsen 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-For bunds legatfond (for trængende medlemmer). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

Inden 30/4: Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (til studieophold på Lysebu 1/9-30/11). Schæf-fergården, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

Inden 30/4: Johan Hannover-Cohns mindelegat (for medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

Inden 30/4: Institutionen San Ca-taldo (for komponister. Ophold i aug.-sept). Eksp.sekr. Ellen Koch, Enighedsvej 14, Charlottenlund.

Inden 30/4: Egmond Frederik Lindstedts legat (for yngre musikere, fortrinsvis komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 30/4: Musikerforeningen i Københavns pensionsfond (for medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).