Stockhausen 1968

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 02 - side 44-45

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

RAPPORTER

STOCKHAUSEN 1968

Årets tre forstå månader ägnar Karlheinz Stockhausen en foredrags- och konsertturné i Mexiko, Sydamerika och på Hawaii. Stockhausen brukar också komponera under sina resor - så tillkom bl. a. det stora kör- och orkesterverket »Carré« under långra flygresor i USA 1959-60 och ett par av de senaste verken, som vi fick höra vid hans besök i Stockholm forrå våren, i samband med Amerika-turnén ett par månader tidigare. I april följer en konsertturné genom Tjeckoslovakein, Frankrike och Spanien med »Kontakte«, »Mikrophonie I«, »Prozession« och det i Köln den 30 november uruppförda »Hymnen« for elektroniska och konkreta klanger, viola, piano, harmonium och slagverk. Maj, juni och juli planerar han att ägna kompositionsarbete vid Kölnradions studio for elektrofonisk musik och i augusti följer de sedvanliga Darm-stadtkurserna.

En engelsk upplaga av hans båda band »Texte 1952-62« förbereds f. n. och man hoppas att den kompletteras med tonsättarens kommentarer till sin rätt omfattande produktion efter 1962: på fem år inte mindre an nio större verk. Den tyska utgåvan av »Texte« har till både forlagets och författarens överraskning snabbt sålts slut och torde småningom bli en bibliofil raritet eftersom något omtryck tillsvidare inte ha planeras. Varför, det är något som hör till förlagsvärldens gåtor. (Enligt uppgift ska forlaget, Du Mont i Köln, av utrymmesskäl ha förstört satsformarna efter forstå upplagets tryckning.)

Flera nya skivor med Stockhausen-musik har kommit på senaste tiden. WERGO har givit ut »Momente« i sin slutliga, timslånga version - om man nu kan tale någon »slutlig version« av detta i s. k. momentform uppbyggda verk. Skivan bor påkalla intresse inte bara for att tonsättaren själv dirigerar och framförandet är utomordentligt, utan också för att den makalöst skickliga sopransolisten Martina Arroyo här gor ett av sine sista framträdanden med avantgardistisk musik. Hennes impressario har nämligen nu förbjudit henne att förstöra sitt publikrykte som romans- och operasångerska med sådanna intressen. Som interpret av modern musik är - eller var - hon unik. Vem var det som ryckte på axlarna at påståendet om kulturlivets kommersialisering? Pianistbröderna Kontarsky hör emellertid till dem som hittilis vagrat att kompromissa i sådan riktning. Att kompromisser heller inte är konstnärligt nödvändiga visar de f. ö. genom att spela Mozart, Schubert och Brahms etc. lika bra som Stockhausen och Boulez. Nu har mellanbrodern Kontarsky - egentligen är de tre aktiva musiker: Alfons, Alows och Bernhard - kommit med en komplett inspelning på CBS av Stockhausens samtliga pianostycker, som måste räknas till skivårets större händelser. Det är sammanlagt en och en halv timmes musik på fyra skivsidor och verken spänner over tio år av Stockhausens skapande, från 1952 till 1961. Att spela dem i följd är att i koncentrat återuppleva en av musikhistoriens viktigaste stilomvandlingsepoker, speglad genom ett av vår tids starkaste och mest inflytelsesrika tonsättartemperament. Ove Nordwall.