Indhold

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 03 - side 57-57

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

43. årgang Nr. 3 - 1968

4,75 kr. - Årsabonnement (8 numre): 33,00 kr.

Redaktion: Poul Nielsen (ansvarsh.) Sigurd Berg og Herbert Rosenberg. Sekretær: Birthe Hedegård Larsen.

Redaktionskomité: Mogens Andersen, Jens Brin-cker, Gregers Dirckinck-Holmfeld, Harald Bjerg Emborg, Henrik Glahn, Jan Maegaard, Mogens Winkel Holm.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K.

Hverdage 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon 150726.

Indhold:

Henning Christiansen:

Dejligt vejr i dag, n'est-ce pas, Ibsen ...... 58

Sven Erik Werner:

Mogens Winkel Holms sonate for 4 operasangere ................................................... 63

Poul Rovsing Olsen:

Notat om Belisa....................................... 67

Rolf Liebermann:

Hit med Deres opera, hr. Boulez!

69

Opinion: So ein Ding, af Jens Brincker ...... 71

Rapporter: UNM-fest 1968, af Timme Ørvad. Ny ungarsk musik, af John S. Weissmann 73

Grammofon, musikalier, bøger, tidsskrifter, musikkalender .......................................... 75

Omslag: Fra generalprøven på Henning Christiansens kammeropera. Fra venstre: Bodil Christensen, Claus Nørby, Jørgen Hviid. (Foto: Kåre Per Johannesen).

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.