Musikkalender

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 03 - side 82-82

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, 1. sal, København K. — Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket) Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

LEGATANSØGNINGER (April, se DM nr. 2). MAJ

Ingen 15/5: Arthur og Ellen An-derssons legat. Hrs. Franz Bu low, Bredgade 3, Kbh K. (Skema).

Inden 15/5: Statens Kunstfond (til bestilling af værker hos danske komponister og til dækning af særlige udgifter ved opførelsen af værker af nulevende danske komponister). Statens Kunstfond, udvalget for tonekunst, Østergade 24B, Kbh. K.

Inden 20/5: Rektor Ingrid Jespersens legat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/5: Fru Elise Wessels legat. Lrs. Victor Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema.

Inden 31/5: Agne Tobiesens legat (fortrinsvis for klaverstuderende) til hjælp til studier i udlandet. Ors. Hedin Vedsman, Bredgade 56, Kbh. K.

RUNDE FØDSELSDAGE l MAJ

(se DM nr. 2).

Vi beklager, at vi i DM nr. 1 bragte meddelelse om, at kgl. kapelmusikus Georg Mortensen den 29. marts skulle være fyldt 85 år. Man har underrettet os om, at han døde for 6 år siden.

DØDSFALD

Musiker Hans Joachim Hansen,

5. februar, 87 år.

Musiker Anders Carl Adolph Salskov (medd. 7. febr.)

Musiker Herm. Vilh. Benzin (medd. 23. febr.)

Musikpædagog Thyra Stibolt (medd. 2. marts), 84 år.

Oboisten Erik Hovaldt, 24. febr., 45 år.

Musiker Carlo Ivan Christopher-sen (medd. 3. marts).

Musiker Georg Ch. Sørensen (medd. 6. marts).

Solodanserinden Ellen Price de Plane, 6. marts, 90 år.