En aften med Kjell Bækkelund

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 04 - side 116-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

En aften med Kjell Bækkelund

Musikpædagogisk Forening havde den 19. april indbudt til kursus med den fremragende norske pianist Kjell Bækkelund, som havde kaldt aftenen: Det 20. århundredes komponister og klaveret. I en klar orienterende indledning nævnte Bækkelund en lang række komponister, som har skabt vægtige værker for klaveret i vort århundrede; han betonede også den åbenbare indflydelse, som f. eks. Debussy, Grieg og Schönberg har haft på udviklingen af den nyere klaverstil. Bækkelund omtalte kort de store vanskeligheder, vi møder, når vi skal omstille os psykisk og teknisk ved fortolkningen af værkerne fra de forskellige stilperioder, fra de ældste til de nyeste, men kom ikke nærmere ind på, hvilke veje man kunne gå.

Efter indledningen satte Bækkelund sig til flyglet og spillede værker af Bartok, Schönberg, Stockhausen, Webern, Apostel og Blomdal. Med virtuos udfoldelse, stor intensitet og vældige klanglige kontraster genskabte han disse værker. For undertegnede blev Weberns variationer og Apostels 10 klaverstykker »Kubiniana« aftenens højdepunkter. Det var beklageligt, at der var så få tilhørere, men vi, som var mødt op, vendte hjem med friske impulser til selv at arbejde videre med nyere klaverværker.

Helge Nørgaard.

NYT fra NMPU

NMPU's styrelse var samlet i Århus lørdag den 11. maj for at drøfte, hvad der nu efter den vellykkede NMPU-kongres i Helsingfors sidste sommer skal ske i unionen. Det blev på Danmarks forslag vedtaget, at NMPU's IX kongres skal finde sted på Århus Universitet i dagene 3.—10. august 1970. Ligeledes besluttede man inden da at afholde konferencer dels mellem seminariemusiklærere indbyrdes og dels mellem gymnasiemusiklærere indbyrdes med deltagere fra alle nordiske lande. Resultaterne fra disse specialistkongresser bliver fremlagt på kongressen i 1970.

Som præsident, vicepræsident og sekretær for NMPU for den næste treårsperiode valgte styrelsen henholdsvis DMp F's formand seminarielektor Henning Bro Rasmussen, Danmarks Sanglærerforenings formand, seminarierektor Asmind Gravgaard og medlem af bestyrelsen for Gymnasiernes Musiklærerforening adjunkt Knud Møller.

Årgang 43/1968, nr. 04