Musikkalender

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 04 - side 111-112

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, 1. sal, København K. — Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket) Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Teatertelefon: ØB 5631 forestillings-dagen kl. 15—15,20. — Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten« udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

RUNDE FØDSELSDAGE

(Maj, se DM n r. 2)

Juni

13. Operettesanger Kay Abraham-sen, 70 år.

13. Organist Mathias Christensen,

85 år.

14. Organist Chrestá Thomsen,

60 år. 18. Operasangerinden Rigmor

Gadborg, 50 år. 21. Valdhornisten Oluf Andreassen,

80 år. 30. Valdhornisten Wang Breidahl,

60 år.

JULI

10. Kgl. kapelmester John Frandsen, 50 år.

11. Komponisten Carl Scheibler, 70 år.

13. Trompetisten Erik Parker, 50 år. 16. Kgl. kammersangerinde Else Brems, 60 år.

18. Koncertsangeren Hugo Sieben, 60 år.

26. Solodanser Børge Ralov, 60 år. 28. Organist Kaj Rosendal, 70 år. 30. Kgl. kapelmusikus Ludvig Gun-der, 70 år.

AUGUST

4. Operasangerinden Inger Karen, 60 år.

6. Komponisten Svend Erik Tarp, 60 år.

8. Fløjtenisten Ernst Hye-Knud-

sen, 70 år. 8. Kgl. kammersanger Otte

Svendsen, 50 år.

19. Operasangeren Gert Bastian, 50 år.

24. Kgl. kapelmusikus Erik Thomsen, 60 år.

25. Musikpædagogen Margrethe Levinsen, 75 år.

26. Sangpædagogen, mag. art. Helga Knoblauch Christensen, 60 år.

SEPTEMBER

1. Henry Willum, 60 år.

2. Organist Rikard Hækkerup,

70 år.

2. Dirigenten Georg Madsen, 75 år.

3. Komponisten Harding Sonne, 85 år.

7. Pianisten Ole Willumsen, 60 år.

13. Violinisten Sven Hillbrandt,

60 år. 17. Pianisten Erik Starup, 60 år.

24. Komponisten Edvard Brink, 85 år.

25. Komponisten, organist Peter Thomsen, 75 år.

27. Kapelmester Kai Julian, 75 år.

DØDSFALD

Musikpædagogen Rolf Kjeldahl

(medd. 19. marts), 72 år. Musiker Carl Lauritz Christensen

(medd. 24. marts). Musiker Karl Johannes William

Rasmussen (medd. 23. marts). Kapelmester Harry Ingerslev Fel-

bert (medd. 31. marts). Musiker Charles Oversen, 27. marts,

77 år. Valdhornisten Alfred N. Ehlers, 29.

marts, 72 år. Visesangeren, kgl. hofblikkenslager

Torben Meyer, 4. april, 89 år. Musiklærerinde Harriet J. M. Eg-

gers (medd. 10. april). Koncertsangeren Axel Vilh. Olsen

(medd. 11. april), 85 år. Kapelmester Hans Larsen (medd.

16. april). Musiker Poul Kristian Nielsen

(medd. 21. april). Musikforlægger Knut Mørk (medd.

23. april), 63 år.

Musiklærerinde K. E. Sonja Jørgensen (medd. 26. april). Pianistinden Panni Nagy, 26. april,

58 år.

Legatansøgninger (MAJ, se DM nr. 3) AUGUST

Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkens arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense. (Skema).

Inden 15/8: Ingeborg født Schøtts legat (for musiklærere og musiklærerinder over 55 år). Hrs. Henrik S. Wagner, Rådhuspladsen 45, Kbh. V. (Skema).

Inden 31/8: Tipstjenestens midler (ikke enkeltpersoner). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

SEPTEMBER

Inden 7/9: Det Bunch'ske musiklegat for klaverlærere og klaver-lærerinder i vanskelige økonomiske kår). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/9: Overretsassessor Victor Andræ's legat. (Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesam-

fund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Inden 15/9: Jutta Bojsen-Møller's legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted. (Skema).

Inden 15/9: Particulier Carl Olav Møller's legat (til mandlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldgade 10, opg. N, Kbh. K. (Skema).

Inden 30/9: Carlsbergfondet til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen. Dantes Plads 35, Kbh. V.

Inden 30/9: Rundskuedagens studielegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskuehæftet).

Inden 30/9: Enkefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat. Lrs. Victor Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 30/9: Overauditør Julius Skrike's stiftelse, Svalevej 24, Hellerup.

Inden 30/9: Kaptajn O. Testmann og hustrus legat. (Til kvinders uddannelse). Lrs. Johanne Hansen, Nikolaj Plads 28, Kbh. K. (Skema).

Årgang 43/1968, nr. 04