Rapporter

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 04 - side 106-106

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

RAPPORTER

Den 7. april 1967 havde Nordiska Musikforlaget indkaldt til uofficiel konference i Stockholm med emnet »Nordisk Musikutbyte« på programmet, l konferencen deltog efter indbydelse af forlaget og Wilhelm Hansens forlag, København, en række skandinaviske kulturpersonligheder fra musiklivet, bl. a. de nordiske radiomusikchefer, ledere af konservatorier, redaktører og musikkritikere fra Sverige, Norge, Finland og Danmark. Ud over en orientering om Bo Wallners store værk »Vår tids musik i Norden« spillede problemet »nordisk musik på grammofon« en fremtrædende rolle i drøftelserne. Man gav udtryk for det ønskelige i, at institutioner, som med særlige økonomiske midler virker for udvidet nordisk kultur-cirkulation, fremfor alt Nordisk råd og Nordisk kulturfond, tager

dette problem i nærmere øjesyn. Man blev enige om, at Nordisk Råd gennem NOMUS (på konferencen repræsenteret af dr. Gunnar Lars-son) får tilstillet en skrivelse, hvori disse ønsker fremføres.

Efter konferencen har musikchef Mogens Andersen overfor dmt fremsat nedenstående kommentar til problemstillingen:

Nordisk musik på grammofon

En fællesnordisk produktion af plader er nok ikke en farbar vej. Distributionen må være det rigtige punkt at sætte ind på. For selv om der udgives for få plader med seriøs nordisk musik, så er det mest utålelige dog at de ofte ikke er til at opdrive uden for det land hvor de udkommer, og at de forsvinder fra markedet igen uden at tilnærmelsesvis alle interesserede personer og institutioner har anskaffet dem.

Her er en opgave for det nordiske kultursamarbejde, og den kan

løses ved etablering af et beskedent sekretariat. Der bør udsendes en periodisk bulletin om nyudgivelser samt et årligt katalog over samtlige de plader, der findes i handelen. Endvidere oplysning om hvilke forhandlere der sælger pladerne, idet sekretariatet om fornødent bistår forhandlerne om at fremskaffe dem. Bulletin og katalog skal tilgå alle skoler, biblioteker, musikinstitutioner m. v., og udsendes gennem forhandlerne til disses kunder.

En sådan planmæssig information og assistance til distributionen vil formentlig øge afsætningen og dermed på længere sigt stimulere nyproduktionen og interessen for at genoptrykke ældre plader. Hvis informations- og distributionsaktivite-ten kan udvides til også at omfatte lande uden for Norden, vil den selvsagt få yderligere effekt både for produktionen og for udbredelsen af nordisk musik.

Mogens Andersen.

Årgang 43/1968, nr. 04