Rettelser

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 04 - side 105-105

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

RETTELSER

dmt 3 var desværre behæftet med en del trykfejl og ombrydningsfejl. Adskillige af disse er i sig selv gennemskuelige for læserne, men et par enkelte var af så grov og meningsforstyrrende art, at udførlig rettelse er på sin plads:

1) Sven Erik Werners artikel om Mogens Winkel Holms kammeropera. Artiklens indledende afsnit skulle have haft følgende ordlyd, iflg. det originale manuskript:

»Sonate, hvad vil du mig?« hedder en gammel aggressiv Boulez-artikel, som allerede i titlen siger noget væsentligt om 50'ernes attitude: det drejede sig om at undgå. »Hvorfor ikke sonate?« kunne en tilsvarende 60'er-artikel hedde. Det drejer sig om at bruge. Også sonateformen står til disposition for den, der synes han har noget at bruge den til.

En sammenligning mellem denne tekst og ordlyden af den i dmt 3, p. 63, vil vise, at meningen p. g. a. en udeladt sætning var blevet den stik modsatte. Som det fremgår af ovenstående rigtige version, er det Werners anliggende netop at foretage en modstilling af 50'ernes og 60'ernes attitude - en væsentlig pointe

ved hele artiklen, som beklageligvis blev gjort uklar. DMT beklager. 2) Poul Rovsing Olsen: Notat om Beiisa. Her var

det nodeeksemplerne, det var galt med.

For det første var ex. 6 blevet byttet om med ex. 3 (se dmt 3, p. 68, sp. 1 og 2).

For det andet var ex. 7 ganske faldet ud. Vi bringer her eksemplet i dets kontekst (jvf. dmt 3, p. 68, sp. 2):

... For husåndernes sladrende fortælling om Belisas

elskere er jo en tolvtonerække:

Ex. 7.

Denne tolvtonerække dukker åbenbart en del gange op i Perlimplins og Marcolfas erindring. Og bliver på underlig vis knyttet til Belisas utroskab. Ex. 8 som anført i dmt 3. etc.

DMT beklager forekomsten af sådanne fejl. Redaktionen kan meddele, at der nu er taget de alvorligste forholdsregler mod den i nu snart mange årgange hæmningsløst huserende sætternisse. Vi håber, kampagnen gi'r resultat.

Red.

Årgang 43/1968, nr. 04