uden titel

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 04 - side 85-85

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

43. årgang N r. 3 - 1968

4,75 kr. - Årsabonnement (8 numre): 33,00 kr.

Redaktion: Poul Nielsen (ansvarsh.) Sigurd Berg og Herbert Rosenberg. Sekretær: Birthe Hedegård Larsen.

Redaktionskomité: Mogens Andersen, Jens Brin-cker, Gregers Dirckinck-Holmfeld, Harald Bjerg Emborg, Henrik Glahn, Jan Maegaard, Mogens Winkel Holm.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K.

Hverdage 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon 150726.

Indhold:

Torsten Ekbom:

Møbelmusik, valgfrit design ..................... 85

Hans-Jørgen Nielsen:

Lego & kulduren.................................... 89

Ny koncertform, nye koncertbygninger...... 93

l Ove Nordwall:

| Sov så gott! .......................................... 94

l Eksperiment med koncertsalen ................. 95

j Hugh Wood:

i En filosof, der ikke taler kinesisk ............ 96

Gunnar Colding-Jørgensen:

Britten, moderne operakomponist? ........... 99

Povl Hamburger:

Kyrie l i Bachs h-moll-messe .................. 103

Rettelser ................................................ 105

Rapporter, fødselsdag, grammofon,

musikkalender ......................................... 106

Omslag: se side 85

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Årgang 43/1968, nr. 04