2-stemmig vokalpolyfoni

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 05 - side 135-135

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

BØGER

2-STEMMIG VOKALPOLYFONI

Elementær Vokalpolyfoni, ved Thomas Alvad. Musikhøjskolens forlag, Egtved, 1968. Denne lille bog bringer i og for sig ikke noget nyt om det valgte stilgrundlag: Palestrinastilen. Knud Jeppesen er stadig i den henseende basis, med Povl Hamburgers stilistiske iagttagelser vedrørende

fjerdedelsbevægelse og dissonansbehandling i tostemmig sats som nødvendigt indføjede korrektiver til det Jeppesenske lov-kodex.

Men bogen - som er beregnet på undervisning i kontrakunkt i gymnasiets musiklinje - fortjener at fremhæves for selve den pædagogiske tilrettelæggelse af stoffet. Med Hamburgers nye, skærpede regler for fjerdedels-bevægelse er Tredje art blevet en umulighed. Og hermed er der endelig skabt basis for en virkelig motiveret afsked med artssystemet.

Hvor enkle bliver tingene da ikke. Ved gennemlæsning af Alvads bog sidder man gang på gang og bider sig selv i tungen over, at man da ikke har kunnet indse for længst, at sådan skal det gøres: 1) rytmisk deklamation af tekster i halvnoder og helnoder. 2) Gradvis melodisk frigørelse. 3) Udkomponering af tekster i enkle halvnodemelodier 4) Redegørelse for de grundlæggende samklangs-principper. 5) Udformning af imitationsopgaver med

melodier i halvnoder. 6) Blanding af nodeværdier halvnode, helnode og overbindinger. 7) Indførelse af ornamentering ved fjerdedele.

Altså: udgangspunkt i teksten (som hos Palestrina), ingen dybsindige stilistiske begrundelser, men simple håndværksregler. Eksempel-materiale: så vidt muligt ikke hjemmelavet, men taget hos Palestrina, hvilket også gælder »mønsteropgaver«. Alvads bog omfatter kun 2-stemmigt kontrapunkt, men også på universiteter og læreanstalter, hvor undervisningen tager sigte på 3- og 4-stemmigt kontrapunkt, kan denne bog med fordel anvendes til de indledende øvelser. En videre-udstrækning af den pædagogiske fremgangsmåde til 3-stemmighed (og 4-stemmighed) skulle snildt kunne gøres af læreren selv, hvis da ikke Alvad får blod på tanden og laver et lille bind II til sin »elementære vokalpolyfoni«-lære.

Cantus firmus, hvad vil du mig? Poul Nielsen.