Indhold

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 05 - side 117-117

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

43. årgang Nr. 5 - 1968

4,75 kr. - Årsabonnement (8 numre): 33,00 kr.

Redaktion: Poul Nielsen (ansvarsh.) Sigurd Berg og Herbert Rosenberg. Sekretær: Birthe Hedegård Larsen.

Redaktionskomité: Mogens Andersen, Jens Brin-cker, Gregers Dirckinck-Holmfeld, Harald Bjerg Emborg, Henrik Glahn, Jan Maegaard, Mogens Winkel Holm.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K.

Hverdage 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon 150726.

Indhold:

Niels Martin Jensen:

Berwald og Gade som status-symboler ..

Emil Telmanyi:

Omkring en ny Carl Nielsen-publikation ..

Alette Garde:

Noget om Lieden og dens fortolkning .....

Rapporter:

Penderecki i Stockholm, Darmstadt

Levande musik i Göteborg .......................

Grammofon, bøger.......................

Omslag: Idyltime i Bolivias bjerge.

118 121 125

127 130

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.