uden titel

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 05 - side 137-137

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DANSK MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

arrangerer i samarbejde med

DANMARKS RADIO, NORDVISION og WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG

kursus for sangpædagoger og sangere

med

Irmgard Seefried, Wien

Instruktion og stemmeteknisk vejledning i fremførelsen af scener fra Mozarts operaer - og i Lieder af Mozart og Schubert.

KURSUSTIDER: Lørdag-søndag d. 5.-6. okt. kl. 14-18 Mandag-torsdag d. 7.-10. okt. kl. 10-14

KURSUSSTED: FALKONERTEATRETS SCENE.

Indgang Sylowallé 5.

Kurset protegeres af Hans Excellence, den østrigske ambassadør dr. Johannes Manz.

KURSUSPRISER: Et antal tilhørerpartoutkort à kr. 100,- kan efter 16. august købes ved henvendelse til Dansk Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårds-gade 13, 1573 København V, telf. (01)114021.

Adgangskort à kr. 25,- til enkelte dage kan så langt pladsen rækker købes sammesteds efter 15. september.

Det nye minimumshonorar.

Ved urafstemningen blev der afgivet 148 stemmer for og 12 stemmer imod bestyrelsens forslag. 3 stemmer var blande.

Foreningens minimumshonorar er herefter kr. 27,50.

For medlemmer, der ikke hidtil har taget honorarer af mindst denne størrelse, er der søgt om dispensation fra loven om pris- og avancestop. Når dispensationen foreligger, vil der fra foreningen blive udsendt meddelelse herom.

De nye undervisningsregler.

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 13. juni 1968 vedtoges et sæt nye undervisningsregler. På grund af mange forespørgsler finder bestyrelsen det rigtigt at gøre opmærksom på, at medlemmerne er i deres gode ret til at benytte deres egne undervisningsregler. Disse private regler skal på ingen måde kontrolleres eller godkendes af foreningens bestyrelse.

Hvis et medlem bestiller undervisningsregler, kvitte-ringsblokke etc. på foreningens kontor, sendes der til medlemmet kvitteringsblokke, undervisningsregler af en ordlyd, som er vedtaget på foreningens generalforsamling. Undervisningsregler, der på sådanne papirer er underskrevet af Dansk Musikpædagogisk Forening må ikke ændres. Der må foretages de tilføjelser, som der er adgang til i de forskellige rubrikker, men der må ikke stryges eller rettes i den trykte tekst så længe foreningen står som underskriver og dermed som garant over for undervisningstagerne.

Bestyrelsen.