Ausida musik

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 07 - side 201-210

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

AUSIDA MUSIK

Komponisten Bernhard Lewkovitch har i sidste uge nedfældet en node.

FRA MANEGEN

Cirkusdirektør Long John Summer har på Læsø opdrættet et kobbel af den her til lands sjældent forekommende kamæleon-art Hermanithomanders. Den er ejendommelig derved, at den kan skifte farve efter omgivelserne og således påkalde disse opmærksomhed uden at det generer den. Det er cirkusdirektørens forhåbning, at han allerede til næste vinter kan få også den ældste af hannerne manegen rundt.

EFTERÅRSSÆSON

Vi udsender nu vores sæsonplan. Og det skal De ikke være ked af, medlem. Vi fungerer som deres hukommelse. Når vi laver noget sender vi Dem et lille fikst brevkort. Selv om sæsonen er ved at være slut har vi mange planer. Således vil den færøske trup Kul-turdansetten en gang i marts 1970 måske aflægge København et besøg, l eftersommeren kan ventes uropførelsen af Per Nørgraads Ejaculation for syv astrologer, langelandske sanglege. Komponisten har denne gang lovet at klæde sig ud. Den 13. december 1968 kl. 20 pr. vil Mogens Wimpel Horn i samarbejde med arkitekten Claude Harpix foranstalte en lækker aften i Hotel d'Angleterre's foyer. Menu: håndpillede tropismes serielles. Beuf Cumulus i sky. Sonate en vogue à la surface. Det er min hensigt med dette at forsøge et opgør med den konventionelle middags-form, og det skal De skam ikke være ked af, medlem.

Endelig er vi også klar over, at vi har et ansvar overfor yngre danske komponisters uropførelser. Men det vil De få et brevkort om,

medlem.

D. 32. December

p. e. v. MOGENS WIMPEL HORN

bagmand.

YIN OG YAN MAEGAARDS MINDELEGAT

Af ovennævnte legat er én eller to portioner å 200—400 kr. ledige. Legatet kan søges af enhver, der gennem opførelser eller på anden måde virker for udbredelse af kendskabet til Yan Maegaard kompositioner.

Yan Maegaards produktion er ikke af noget stort omfang. Den trykte del deraf omfatter hovedsageligt løsblade. Blandt disse skal legatbestyrelsen især pege på blad, 2, 7, 9 og 10 som værdige bidrag til en forøgelse af det gængse repertoire af løsblade.

Adrian Leverkuhn advokat

A. Nielsen

Tranedansvej 65, 5. sal 2000, København F.

Kapelmester Mogens Wöldike er udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet.

Koncertsanger Ingemar von Kobolt, der i en årrække har skrevet på en opera, meddeler, at arbejdet skrider godt frem. »Det kan ikke vare længe før jeg må til at tænke på musikken«, udtaler han. Operaen, der kræver godt 300 medvirkende, får en spilletid på ikke under ti minutter. Den har foreløbig fået arbejdstitlen »Der Junge Freud«.

SIDSTE:

VED REDAKTIONENS AFSLUTNING MEDDELES DET, AT KOMPONISTEN BERNHARD LEWKOVITCH HAR VISKET DEN NODE UD IGEN, SOM HAN SKREV l SIDSTE UGE.