Indhold

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 07 - side 173-173

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

43. årgang N r. 7-8 - 1968

9,50 kr. - Årsabonnement (8 numre): 33,00 kr.

Redaktion: Poul Nielsen (ansvarsh.) Sigurd Berg og Herbert Rosenberg. Sekretær: Birthe Hedegård Larsen.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K.

Hverdage 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon 150726.

Indhold:

Bo Wallner:

Om Rued Langgaard og Sfærernes musik 174

Tage Nielsen:

Den kan jeg da virkelig udenad ............... 180

Jens Brincker:

Langgaards Sjette symfoni ..................... 183

Gunnar Colding-Jørgensen:

Den unge Rued Langgaard og Nielsen ...... 190

Jørgen l. Jensen:

Om Ingolf Gabold og hans musik ............ 193

Ausida Musik .......................................... 201

Bengt Johnsson:

Bo Wallners bedrift ................................. 202

Anmeldelser, musikkalender ..................... 209

Omslag: Langgaard-karikatur af K. E. Johannesen. »Løvfald« er titlen på Langgaards Fjerde symfoni.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter, som madendes uopfordret.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Årgang 43/1968, nr. 07