Meddelelser fra DMp F

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 07 - side 222-222

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MEDDELELSER fra D M p F

Prisstoploven er udløbet

Loven af 15. 2. 68 om vejledende priser og prisstop for tjenesteydelser, som har været til hinder for forhøjelse af medlemmernes honorarer i indeværende sæson, er nu udløbet.

Loven af 30. 10. 68, som erstatter denne lov, indeholder intet forbud mod forhøjelse af priser, takster eller honorarer for tjenesteydelser.

Lovteksten er af foreningens juridiske konsulent udlagt derhen, at der ikke længere er noget til hinder for, at de statsprøvede musikpædagoger tager det af foreningen vedtagne minimumshonorar i anvendelse.

Bestyrelsesvalg

Medlemmer, der ønskes opstillet til valg til bestyrelses- eller suppleantmandater, skal ifølge lovenes

§ 23 anmeldes skriftligt senest den 15. januar, og anmeldelsen skal være skriftligt titrådt af den, der ønskes opstillet til valg.

Kurser

Medlemmer, der er interesserede i at deltage i kurser i begyndelsen af 1969 med amerikanerne Clive Robbins og Paul Nordoff om gruppeterapi for cere-bralparetiske og fysisk handicappede børn, bedes henvende sig til foreningens kontor om nærmere oplysninger.

Medlemmer af DMp F indbydes til at deltage i Det kgl. danske Musikkonservatoriums kurser og forelæsninger, tirsdage kl. 18,15—20,00 i konservatoriets sal, H. C. Andersens Boulevard 36. Liste over kursus-og foredragsemnerne fås ved henvendelse til DMp Fs kontor.