Musikkalender

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 07 - side 215-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, 1. sal, København K. — Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket) Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15-15,20.

Runde fødselsdage

DECEMBER

1. Violinisten Carl Frøsig, 70 år.

2. Violinisten Richardt Hansen, 50 år.

3. Sangpædagogen, prof. Dora Sigurdsson, 75 år.

4. Kapelmester Jens Warny, 75 år.

6. Komponisten Kjeld Jørgensen, 60 år.

7. Komponisten Jens Thorvald Larsen, 75 år.

14. Violinisten Gudrun Botschin-sky, 60 år.

19. Organist Arne Plougmann, 70 år.

20. Kapelmester Svend Nicolaisen, 60 år.

25. Kapelmester Svend Chr.

Felumb, 70 år. 27. Kapelmester Kai Mortensen,

60 år.

JANUAR (1969)

3. Skuespilleren Victor Borge, 60 år.

11. Komponisten Gunnar Berg,

60 år. 16. Komponisten Walter Zacharias,

60 år.

18. Musikchef Eifred Eckart-Hansen, 50 år.

19. Organist Knud Malmstrøm, 75 år.

23. Fhv. musikchef, mag. art.

Kai Aage Bruun, 70 år. 23. Koncertsangerinden Ellen Palle

Andersen, 70 år. 30. Hornisten Wilhelm Lanzky-

Otto, 60 år.

FEBRUAR

1. Fløjtenisten Johan Bentzon, 60 år.

4. Sangpædagogen Alette Garde, 80 år.

16. Sangeren Georges Ulmer, 50 år.

23. Sangpædagogen Agnete Zacharias, 80 år.

24. Koncertsangeren Svend Prahl, 70 år.

Dødsfald

Cellisten Edmund Fabild (medd. 27. aug.), 67 år.

Pianisten, professor Axel Skjerne (Ohio) (medd. 3. sept), 77 år.

Operasangerinden Rosa Frederiksen (medd. 4. sept.).

Komponisten P. H. W. Assam Graae (medd. 4. sept.).

Cellisten Hans Hollbæk, 7. sept.

Kgl. kapelmusikus Louis Hegner, 9. sept, 91 år.

Pianistinden Nicoline Gregersen (medd. 12. sept.).

Musiklærerinde Ellen Signe Jensen (medd. 12. sept.).

Pianistinden Erika Neuschwang, 12. sept, 85 år.

Musiker Leif Hagedorn (medd. 18. sept).

Musiker Carl Thv. Bentzen, 14. sept, 71 år.

Kapelmester Elo Magnussen, 23. sept., 64 år.

Musiklærerinde Sigrid E. Beck (medd. 25. sept.).

Musiklærerinde Louise H. Andersen, 10. okt.

Bratschisten Ejvin Andersen, 18. okt., 54 år.

Operasanger Hans Kurt, 19. okt., 59 år.

Musiker Poul Johs. P. Pedersen (medd. 25. okt.).

Musiklærerinde Alma Marie Poulsen (medd. 27. okt).

Musiklærerinde Elise B. Boesen (medd. 30. okt.).

Kapelmester Alfred Johan Wester-berg (medd. 30. okt).

Musikpædagog Ingeborg M. Ro-sendahl (medd. 8. nov.).

LEGATANSØGNINGER DECEMBER

Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Oberst, baron Gustav Wedell-

Wedellsborgs legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses' enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. (Til studieophold på Lysebu eller Schæf-fergården). Schæffergården, Er-melundsvej 105, Gentofte. (Skema).

Inden 31/12: Emil Bang's mindelegat. Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Violoncellisten Asger Lund Christiansen, Frederiksberg Allé 25, Kbh. F.

- : Peter Fyhn's mindefond (for musikstuderende ved Universitetet). Universitetets økonomiske forvaltning, Studiestræde 6, Kbh. K.

- : Clara Lachmanns fond til fremme af den skandinaviske samfølelse. Postfack 1527, Göteborg l.

- : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/juli). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 12, Charlottenlund.

JANUAR 1969

Inden 5/1: Direktør Th. Thrane og hustrus legat (for pianister under 25 år). Det kgl. Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Den franske stats stipendier.

Institut français, Rosenvængets Allé 38, Kbh. Ø.

Inden 15/1: Danmark-Amerika-fondet, Nytorv 9, Kbh. K.

- : Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat (fortrinsvis for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 31/1: Geheimekonferensraad-inde Andræ's mindelegat Dansk Kvindesamfund, Niels Hemming-sens'gade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Dansk Tonekunstner Forenings Understøttelsesfond (for ordinæ-

re medlemmer og deres efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstræde 1, Kbh. K. (Skema).

- : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensga-de 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR 1969

Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

- : Simon Aron Eibeschütz's legat

(for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund. Ny Kon-gensgade 6, Kbh. K. (Skema).

- : Emanuela Schröders legat (sangere eller sangerinder, 18-30 år). Hrs. Jonas Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Th. Alfr. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Nytorv 3, Kbh. K. (Skema).

- : Christian IX's jubilæumslegat

(for musikere ved Gården eller disses enker). Chefen for Den kgl. Livgarde, Øster Voldgade 2B, Kbh. K.

- : Københavns Musiker- og Orkesterforenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer eller disses enker). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

- : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger eller musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Sven Simons'en, St Kongensgade 49, Kbh. K.

- : Emmerich Jacob Müllers legat

(kun for mænd). Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

- : Egmont H. Petersens fond til

unges uddannelse. Vognmager-gade 9, Kbh. K. (Skema).

- : Entreprenør Christian Nielsens legat. Ors. Hallager, Frederiks-gade 14, Kbh. K.

Årgang 43/1968, nr. 07