Nordisk musik pædagogisk union

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 07 - side 221-221

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

NMPU

NORDISK MUSIK

PÆDAGOGISK UNION

Puggårdsgade 13 1573 Kbh. V.

Monogrammet er tegnet af maleren Hans Chr. Høier

NMPU har til formål at fremme samarbejdet mellem de nordiske folk, at virke for hævdelsen af musikkens kulturelle værdi og musikkens almendannende betydning, at varetage og fremme de tilsluttede foreningers musikpædagogiske interesser samt at virke for udviklingen og styrkelsen af samhørighedsfølelsen mellem de nordiske landes musikpædagoger.

NMPU

Den danske samarbejdskomités sammensætning

Dansk Musikpædagogisk Forening (DMp F)

Henning Bro Rasmussen, Frederikssundsvej 121

2700 Brønshøj - Telf. (01) BE 9512. Harald Bjerg Emborg, Holmevej 91, 2860 Søborg.

Telf. (01)808542.

Danmarks Sanglærerforening (DS)

Asmind Gravgaard, Dalgas Avenue 33 8000 Århus C. Telf. (06) 13 37 69 eller (06) 13 34 38.

Suppleant:

Mogens Grue-Sørensen, Risskov skole 8240 Risskov. Telf. (06)177454.

Danmarks Hørelære-Forening (DH)

Gerda von Bülow, Hjortholmsvej 7 2800 Kgs1. Lyngby. - Telf. (01)881644.

Suppleant:

Herbert Rosenberg, Langkærvej 16 2720 Vanløse. Telf. (01)715681.

Gymnasiernes Musiklærerforening (GS)

Jørgen Due, Fuglesangsvej 24 3460 Birkerød Telf. (01)81 1611.

Suppleant:

Knud Møller, Østergade 1 8200 Århus N. Telf. (06)1661 19.

Københavns Kommuneskolers Sanglærerforening (KKS)

Per Sørensen, Dysseager 25 2720 Vanløse. Telf. (01)744983.

Suppleant:

Gunhild Andersen, Strandboulevarden 8 2100 København Ø. - Telf. (01 ) ØB 4059 v.

Seminariernes Musiklærerforening (SM)

H. Ravn Jensen, Lembckesvej 5 6100 Haderslev. Telf. (045)21968.

Suppleant:

Niels1 Ringgaard, Søholt Allé 42 8600 Silkeborg. Telf. (06)821577.

Årgang 43/1968, nr. 07