Outsideren

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 07 - side 173-173

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

LANGGAARD

OUTSIDEREN

Der vises i disse år stigende interesse for Rued Lang-gaard. Mens han levede vederfaredes der ham megen ignorance og ligegyldighed. Det faktum, at mange Langgaard-værker endnu er uopførte må nødvendigvis føre til et behov for at få hele sandheden om Lang-

gaard frem i lyset: var Langgaard et miskendt geni, eller var samtidens dom trods alt retfærdig? Svaret er ikke givet endnu. Foreløbig er Langgaard for den yngre generation noget af en myte. Man ønsker information om Langgaard, opførelser af hans musik. DMT vil med dette nummer give et bidrag til belysningen af Langgaard. Om resultatet i sidste ende bliver afmytologisering, må tiden så vise.