Ausida musik

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 01 - side 20-20

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

AUSIDA MUSIK

Det jyske musikkonservatoriums Tage Nielsen (40) fortæller til AM, at Ministeriet for kuldurelle andragender i samarbejde med Danmarks Radio-TV-diffusions Mogens Andersen (391/2) har bevilliget hver 10.000 Rigsdaler til gennemførelse af et kompositionsseminar under ledelse af Moses Pergament.

Nye læsere kan ikke begynde her

Bernhard Lewkovitch har anskaffet sig et nyt viskelæder. Det tindrer af talent.

Brevkassen

Svar til fru Riisager:

... det har De misforstået. Det var Storm P., der var morsom.

MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Efter Poul Nielsens fratræden som redaktør af dmt vil de kommende numre blive redigeret af gæsteredaktører, indtil der er truffet endelig afgørelse om nybesættelse af redaktør-posten.

Dette nummer er redigeret af Jørgen l. Jensen. De kommende tre numre vil blive redigeret af Gunnar Colding-Jørgensen, Sven Erik Werner og Henning Bro Rasmussen, i den angivne rækkefølge.

Redaktørerne Sigurd Berg og Herbert Rosenberg fortsætter som hidtil.

Red.

Pladen rundt

Ved drejningen af denne plade bliver det klart, at hvad der hos Wagner var mytisk, kan gøres mystisk, og hvad der hos Strauss var mytologisk, bliver hos Schönberg tautologisk. Dog må der først rettes et par trykfejl i sidste uges »Pladen rundt«, l tredje spalte, linje 4 franeden stod: »og typtonerne, som i tredje akt, især i nærheden af det sted hvor Brangäne løfter armene, i hvert fald i denne presning blev rigeligt udtyndede, står i denne publikation med en grandezza, som tyskerne ville kalde intet mindre end grossartig.« Der skulle have stået toptonerne. Hvad den intellegente læser immervæk også havde gennemskuet, l hvert fald hvis han havde tænkt sig om, mere end sætteren.

l femte spalte, linje 75 fra oven: der skulle have stået »Wagner«, og ikke »Vågner«, som der stod.

Hang. Læns.

Set i Viktors Kælder

Schioler-Link.