Bøger

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 01 - side 23-23

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

BØGER

Kierkegaard og Mozart

Søren Kierkegaard: Mozarts Don Jan. Med en indledning af Carl Johan Elmquisi 189 s., 4 tvl. (Jespersen & Rio). Kr. 27,75. En særudgave af Kierkegaards Don Juan-betragtninger var faktisk påkrævet. Godt, at den nu foreligger i en smuk og forsvarlig udgave. Det er gjort tidligere i udlandet, sidst i Zürich (Atlantis-Musikbücherei 1956) i oversættelse af Hermann Kiy og med kommantar af Willy Reich, men ikke komplet. Der startes med det tredie af »De umiddelbart erotiske Stadier«, altså med selve Don Juan som skikkelse og drama, men har udeladt de to første stadier (om Cheru-bino og Papageno), der forbereder karakteristiken af Don Juan. Udgaven har heller ikke medtaget »En flygtig Bemærkning betræffende en

Enkelthed i Don Juan«, der fremkom i »Fædrelandet« et par år efter »Enten-Eller«, og som rummer væsentlige og fornøjelige iagttagelser over forholdet mellem Don Juan og Zerlina.

l den nye danske udgave er det hele medtaget, som rimeligt er, og dens udgivelse er absolut a propos sammen med Det kgl. Teaters genoptagelse af operaen.

Selv om Kierkegaard ikke kan siges at behandle emnet udfra noget overbevisende fagmusikalsk synspunkt, hvad han også selv erkender, er han som filosof trænet i psykologisk analyse og har fået øje på mange overraskende aspekter, som en professionel musikforsker næppe ville have opdaget og som utvivlsomt bør kendes af enhver, der beskæftiger sig med denne opera, ikke mindst instruktører og sangere.

Carl Johan Elmquist har givet bogen et frisk og veloplagt forord,

der også bringer et rids af vor hjemlige operasituation som Søren Kierkegaard kendte den, naturligvis i Mozart'sk perspektiv. Der er desuden samtidige billeder af de danske fortolkere af Don Juan skikkelsen, som Kierkegaard har set i sin tid.

Bogen bør ejes af enhver, der holder af den store Mozart'ske operakunst.

Sig. B.