Danske uropførelser 1967

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 01 - side 21-22

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK UROPFØRELSER 1967

( Med nogle tilføjelser til listen for 1966 i DM nr.8, 1967).

ERIC ANDERSEN: Problem 7. For klaver. Thorvaldsens Museum 22. oktober.

BENT AXEN: Musik til TV-spillet »Hvad skal vi lave?« af Jesper Jensen og Klaus Rifbjerg. Radio TV 17. januar.

NIELS VIGGO BENTZON: Sinfo-nia concertante, op. 178. For harmonika-ensemble og symfoniorkester. Flensborg 11. januar. Fantasy-impromptu for solofløjte. Ny Carlsberg Glyptotek 5. marts. Filmen »Corny«. Produceret af ÅSA. Kinopalæet ?? april. Camp. Duo for fløjte og cello. Louisiana 15. juli. Sonatine for blokfløjte og con-tinuo, op. 180. Børssalen 20. aug. Københavnerkoncert l-lll. For orkester. Tivolis koncertsal 31. august.

Musik til børnekomedien »Tre hvide pile«. Det ny Teater 14. september.

Chopin-kompendium. For klaver. Odd-Fellow Palæet 22. sept. Europæisk form og coda. For spansk guitar solo. Skagen 31. oktober.

Manfred-ouverture. For orkester. Århus 6. november.

GUNNAR BERG: Cosmogoni. For to klaverer. Radio 13. maj.

ERLING BJERNO: Messe nr. 5. Aalborg ???

Symfoni nr. 4. Aalborg 14. nov. Koralbearbejdelse over »Vor Gud han er så fast en borg«. Chri-stianskirken 26. november.

AXEL BORUP-JØRGENSEN: Aria per alto e strumenti. Louisiana 29. maj.

HENRIK BRANDT: Improvisationer over »Krist stod op af døde«. For solofløjte. Børssalen 20. aug.

ERLING BRENE: Strygekvartet nr. 5. Hofteatret 9. august.

OLE BUCK: Tre præludier. For orkester. Århus 30. jan. Merle. For mezzosopran solo. Louisiana 29. maj.

Nocturnes. For elektronisk lydmateriale. Århus 7. okt.

HENNING CHRISTIANSEN: Den rokadiske. Strygekvartet. Op. 34. Københavns Bymuseum 13. febr. Korrespondance, op. 15. For basklarinet og orkester. Århus 23. august.

NIELS JØRGEN LA COUR: Imago. For fløjte, klarinet, violin, bratsch, cello og klaver. Det kgl. danske Musikkonservatorium 18. dec.

INGOLF GABOLD: Für Louise. For sopran og kammerorkester. Tekst fra »Des Knaben Wunderhorn«. Børssalen 18. aug.

FREDERIK GISLINGE: Sekstet. For obo, strygekvartet og harpe. Louisiana 7. juli.

PELLE GUDMUNDSEN-HOLM-GREEN: Tre sange til tekster fra »Politikens«s forside 10/12 1966. For mezzosopran og kammerorkester. Louisiana 29. maj. Strygekvartet nr. 3. Odd-Fellow Palæet 8. december.

MOGENS WINKEL HOLM: Musik til skuespillet »Guddommelige ord« af Ramon del Valle Inclan. Radio 3. marts.

Musik til dukkespillet »Sankt Annaland« af Viggo Stuckenberg. Radio TV 11. juni. Ricercare, op. 26. For solo-obo og 4 continuo-grupper. Børssalen 18. august.

PEDER HOLM: Tre orkesterstykker. Tivolis Koncertsal 13. aug. Strygekvarter 1967. Blågård Seminarium 1. december.

VAGN HOLMBOE: Seks klaver-stykker »Motu austera«. Radio 29. april.

Strygekvartet nr. 9. Bygholm slot 23. august.

KNUD JEPPESEN: Tvesang. For tenor, bas, dobbeltkor, orkester, klaver og orgel. Radio 12. jan.

JØRGEN JERSILD: Fantasia e canto affettuoso. For fløjte, klarinet, violoncel og harpe. Tivolis koncertsal 28. august.

ERIK JØRGENSEN: Variationer for klaver. Radio 30. maj.

HENRIK COLDING JØRGENSEN: Strygekvartet nr. 1. Thorvaldsens Museum 29. oktober. Enfance III. For mezzosopran, horn og harpe. Tekst fra Rimbaud's »Illuminations«. Thorvaldsens Museum 29. okt. LEIF KAYSER: Es flieht die Zeit. For alt og guitar. Børssalen 20. august.

Invenzioni per 2 flaut! dolci. Børssalen 20. august. THOMAS KOPPEL: Concert Hé-roique. For 3 klaverer og orkester med kor og vindmaskine. Op. 22. l anledning af Det kgl. danske Musikkonservatoriums 100 års jubilæum. Odd-Fellow Palæet 9. januar. Petit air, op. 20. For sopran og fire instrumenter. Tekst af Mallarmé. Charlottenborg 12. marts. Phrases, op. 17. For sopran, koloratursopran, 12 obligate damestemmer og orkester. Tekst af Rimbaud. Radio 6. april. Nocturne. For mandskor. Tivolis koncertsal 12. juni. Ouverture solennelle. Til Københavns 800 års jubilæum. Københavns rådhus 15. juni. BERNHARD LEWKOVITCH: Veni creator spiritus. For kor og seks basuner. Christiansborg slotskirke 30. august.

BENT LORENTZEN: Zyklus. For tre strygere og tre janitsjarer. Thorvaldsens Museum 22. okt. JAN MAEGAARD: Musik til Sofok-les' skuespil »Antigone«. Radio TV 23. marts.

SVEND NIELSEN: To petitesser. For mezzosopran og instrumenter. Louisiana 29. maj. Se også JACOB ØRN. TAGE NIELSEN: To impromptus. For bratsch og orgel. Holmens kirke 12. april.

ERIK NORBY, se JACOB ØRN. HELMER NØRGAARD: To sange til tekster af Jens August Schade (Kællingedigt nr. 7 - Til en ung dame). For 1 stemme og klaver. Louisiana 15. april.

PER NØRGÅRD: Suite for orkester af balletten »Den unge mand skal giftes«. Århus 7. febr. (1966).

Introduktion og Toccata. For Harmonika. Radio nov. (1966). Musik til filmen »Den røde kappe«. Kinopalæet 16. jan. Komposition for orkester. Århus 30. jan.

Anatomisk Safari. For harmonika. Trossingen 21. marts. Le bal somnabule. For harmonika. Odd-Fellow Palæet 30. marts. Klaversonate nr. 2. Louisiana 22. april.

Iris. For orkester. Odd-Fellow Palæet 19. maj.

Labyrinten. Opera. Tekst Bent Nørgård. Det kgl. Teater 2. sept. Musik til balletten »Tango Chikane« (efter Jacob Gades »Tango Jalousi«). Keografi af Flemming Flindt. Det kgl. Teater 15. oktober.

Musik til balletten »Den unge mand skal giftes« (Eugène Ionesco og Flemming Flindt). Første sceniske opførelse Det kgl. Teater 15. oktober.

Musik til filmen »Kongens Enghave« (Suite for Martin). For har-monika-elektravox med saxofon, fløjte og præpareret klaver. Kinopalæet dec. Se også JACOB ØRN.

IB NØRHOLM: Blomster fra den danske poesi's flora. 8 sange for 1 stemme og klaver. Tekster af Frank Jæger, Jens Lund Andersen, Asger Pedersen, Grethe Heltberg og Johannes Kirke-gaard). Radio 21. nov. (1966). Musik til skuespillet »Sanct Hansaftenspil« af Oehlenschlä-ger. Radio 23. juni.

September-Oktober-November.

Strygekvartet nr. 4, op. 38. Carl Nielsen-skolen. Nørre Lyndelse 22. august.

Invitation til skafottet. TV-opera. Tekst af Poul Borum efter Nabokov. Radio TV 10. okt. Sonate for accordéon, op. 41. Århus 23. oktober.

POUL ROVSING OLSEN: Sonate nr. 2 for firhændigt klaver, op. 57. Lerchenborg slot 15. august. Duo for accordéon og klaver.

Trossingen 21. marts. Første danske opførelse. Århus 23. okt.

GUNNAR MØLLER PEDERSEN: In terra pax. Elektroni med film. Århus 7. oktober.

JENS WILHELM PEDERSEN: Albumblätter. For cello solo. Århus 29. oktober. Se også JACOB ØRN.

DIANA PEREIRA: Metamorphosis.

For klaver. Thorvaldsens Museum 22. oktober.

NILS HOLGER PETERSEN: Instruktioner til Ib Nørholm. Tekst af Poul Borum. For tre stemmer, tre blæsere, pauke, harpe og cello. Thorvaldsens Museum 29. oktober.

JØRGEN PLAETNER: Fire etuder.

For elektroni. Charlottenborg 26. november.

TOM PREHN: Stykke for klaver,

kontrabas og elektronbånd. Århus 7. oktober.

KARL AAGE RASMUSSEN: Cho-ralis Constantinus. For orkester. Århus 30. jan.

Aria Grigia I-IV. For firhændigt klaver. Thorvaldsens Museum 29. okt.

Dette øjeblik. Tekster: Haukidig-te m. m. ved Hans Jørgen Nielsen. Kantate for tre sopraner, fløjte og slagtøj. Thorvaldsens Museum 29. oktober.

KNUDAGE RIISAGER: Fire stykker for blandet kor a cappella (uden tekst). (Komp. 1929). Radio TV 6. marts.

Galla Variationer. Grand pas de deux. Koreografi af Flemming Flindt. Det kgl. Teater 5. marts. Musik til »Ballet Royal«. Koreografi af Flemming Flindt. Det kgl. Teater 31. maj.

Stabat mater. For kor og orkester. Radio 9. nov.

KJELL ROIKJER: Variationer og finale over en norsk folkevise,

op. 56. For to trompeter, basun, horn og tuba. Radio 12. marts.

OLE SCHMIDT: Festouverture. For orkester. Falkoner Centret 30. maj.

Musik til August Strindberg's »Et drømmespil«. Det kgl. Teater 29. september.

SVEND S. SCHULTZ: Ouverture og scenemusik til Goldoni's komedie »Een tjener og to herrer«, Odense Teater 12. november.

PETER THOMSEN: Af højtiden oprunden er. - Trisonate. - Kom hedningers frelser sand. - Fantasi nr. 3. - Tre bearbejdelser af gregorianske melodier. For orgel. Sionskirken 27. april.

LEIF THYBO: Koncert for fløjte og kammerorkester. Radio 4. juli. Variationer for orgel. Frederiksborg slotskirke 12. aug. Three Love Songs. Tekst: John Donne. For tre stemmer, blokfløjte, violin, regal og guitar. Børssalen 20. august. In dieser Zeit. For solostemme, solokvartet og instrumenter, Christiansborg slotskirke 1. sept.

YNGVE JAN TREDE: Toccata concertante. For orgel. Christiansborg slotskirke 1. sept.

KNUD VAD. Passacaglia og fuga. For orgel. Vor frelsers kirke 13. marts.

HENNING WELLEJUS: Musik til TV-balletten »Drømmen«. (Elsa Marianne von Rosen). Radio TV 18. december. Symfoni nr. 3. Aalborg ?? dec.

SVEND WESTERGAARD: L'hom-me armé. Canzona per orchestra, op. 22a (seconda versione 1967). Odense rådhushal 29. aug.

JACOB ØRN (pseudonym for Svend Nielsen, Erik Norby, Per Nørgård, Jens Wilh. Pedersen): Töne vom Herbst. For orkester. Århus 7. februar (1966).

TIMME ØRVAD: Studie for orkester. Århus 30. jan.