Musikkalender

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 01 - side 25-26

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, sidehuset, 1. sal, København K. — Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252. Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576. Det unge Tonekunstnerselskab: Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket) Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Runde fødselsdage (Februarys© DM n r. 7/8, 1968)

MARTS

2. Komponisten Harald Agersnap 70 år.

3. Komponisten Poul Nørlit, 50 år. 9. Fagottisten Berl Botschinsky,

60 år.

10. Komponisten, prof. Finn Høff-ding, 70 år.

17. Operasangerinden Ellen-Margrethe Edlers, 50 år.

18. Pianistinden Ragnhild Norup, 60 år.

22. Sangpædagogen Karen Marie Nielsen, 60 år.

APRIL

9. Kgl. kapelmusikus Erik Fritzner, 60 år.

29. Klarinettisten Aage Bonde Larsen, 50 år.

Dødsfald

Kapelmester Otto Ditlevsen,

18. nov., 61 år.

Musiklærerinde Sonja Runde, f. Nagel (medd. 20. nov.).

Operasangerinde Hilma W. Jonas-sen (medd. 23. nov.).

Musiklærerinde Ellen Margrethe Brix (medd. 27. nov.).

Musiker Johs. L. Alberg Frederiksen (medd. 27. nov.).

Visesangerinden Karen Meyer, 30. nov., 56 år.

Operasangerinden Signe Becker (medd. dec.), 89 år.

Violinistinden Ebba Høyrup, 4. dec., 88 år.

Musiker Hans Chr. Riborg (medd. 4. dec.)

Musiker Alfred Dupont (medd. 7. dec.).

Musiklærer Ejnar N. J. Falting,

19. dec.

Musikdirigent Carl S. G. Simonsen,

20. dec., 77 år.

Kapelmester, pianist Knud Rasmussen (medd. 31. dec.).

LEGATANSØGNINQER (Februar, se DM n r. 8, 1968)

MARTS

Inden 14/3: Det danske Institut i

Rom (ophold i 2. halvår 1968). Sekretariatet for Det danske Institut i Rom, Nybrogade 2, Kbh. K.

Inden 15/3: Dansk-islandsk Fond (for islandske studerende). Laksegade 19, Kbh. K. (Skema).

-: Den italienske stats stipendier. Undervisningsministeriets internationale kontor, Nyhavn 38, Kbh. K. (Skema).

-: Den kulturelle Fond (ikke enkeltpersoner). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

-: Ministeriet for kulturelle anlig-gender's forårsunderstøttelser. Nybrogade 2, Kbh. K.

-: Montebello-Fondet (for mindre-bemidlede syge operasangere og balletdansere). Skibsreder Hans Svenningsen, Grønningen 15, Kbh. K.

-: C. W. Strande's Legatfond (ikke enkeltpersoner). Lrs. Kühn, GI. Torv -, Kbh. K.

Inden 19/3: Unge Mænds og Kvinders Uddannelseshjælp. Lrs. Johanne Hansen, Nicolai Plads 263, Kbh. K.

Inden 31/3: Marie Illums Legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

-: Etatsråd Munthe-Brun's Legat (for blæsere i Det kgl. Kapel). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

APRIL

Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. - Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings Kontor, Pug-gårdsgade 13, Kbh. V.

-: Musikpædagogisk Forenings melemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer. - Motiveret ansøgning (trykte blanketter findes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

-: Gudda Behrends legat til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F, Musikpædagogisk Forening, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

~: Emma Bærentzens legat. Lrs. Carlo Larsen, Amaliegade 4, Kbh. (Skema).

-: Musikpædagog Augusta Jiirgen-sens mindelegat (for døtre af legatstifterens kusiner og fætre, samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V. (Skema).

-: Glashandler Johan Franz Ronges fond. Lrs. K. S. Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds

legatfond (for trængende medlemmer). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

-: Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (til studieophold på Lyse-bu 1/9-30/11). Schæffergården, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

-: Johan Hannover-Cohns mindelegat (for medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

-: institutionen San Cataldo (for komponister. Ophold i aug.-sep.). Eksp.sekr. Ellen Koch, Enigheds-vej 14, Charlottenlund.

-: Egmond Frederik Lindstedts legat (for yngre musikere, fortrinsvis komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

-: Musikerforeningen i Københavns pensionsfond (for medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).