uden titel

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

44. årgang Nr. 1 - 1969

Kr. 4,40 - Arsabonnement (§ numre): 32,00 kr.

Redaktion: Jørgen l. Jensen (ansvarshavende), Sigurd Berg, Herbert Rosenberg og Poul Nielsen

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K.

Hverdage 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon 150726.

Indhold:

Carl Dahinaus: Musikæstetik ..................... 2

Poul Nielsen: Ledsagende bemærkning tii Dahlhaus' artikel ................................. 7

Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Film og musik ......................................................... 9

Jørgen l. Jensen: Charles Ives .................. 13

Ausida Musik ............................................ 20

Danske udopførelser 1967 ........................ 21

Bøger, grammofon, musikalier og musikkalender ................................................ 23

Omslag: Fra Godards film »Made in USA«

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening.

Eftertryk kun med kildeangivelse.