uden titel

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 01 - side 15-15

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

43. årgang - 1968

REDAKTION

Poul Nielsen (ansvarshavende)

Sigurd Berg

Herbert Rosenberg

REDAKTIONSKOMITÉ Mogens Andersen Jens Brincker

Gregers Dirckinck-Holmfeld Harald Bjerg Emborg Henrik Glahn Mogens Winkel Holm Jan Maegaard

WILHELM HANSEN . KØBENHAVN 1968

INDHOLD

MOGENS ANDERSEN: Nordisk musikutbyte ...... 106

AUSIDA MUSIK ............................................. 201

LARS BJARNE: Dårlig musikinformation ............ 44

- Af harmonikaens historie ........................... 149

JENS BRINCKER: So ein Ding ........................ 71

- Langgaards sjette symfoni ........................ 183

- Anmeldelser ......................................... 22, 76

OLE BUCK: Darmstadt .................................... 14

MICHEL BUTOR: Musik - en realistisk kunst...... 2

KJELL BÆKKELUND: Anmeldelser .................. 159

POUL BØRCH: Anmeldelser ........................... 162

HENNING CHRISTIANSEN: Dejligt vejr i dag,

n'est ce pas, Ibsen ....................................... 59

GUNNAR COLDING-JØRGENSEN: Britten, moderne operakomponist? .................................... 99

- Den unge Rued Langgaard og Carl Nielsen . 190

- Anmeldelser............................................... 209

CARL DAHLHAUS: Trivialmusikken i det 19. årh. 29

DEBAT ............................................................ 44

DØDSFALD ........................ 24, 50, 82, 112, 168, 216

TORSTEN EKBOM: Møbelmusik - valgfrit design 85

EKSPERIMENT MED KONCERTSALEN ............ 95

MOGENS ELLEGAARD: Harmonika på konservatoriet - hvorfor ikke? .................................... 147

HANS EPPSTEIN: Darmstadt ........................... 127

ALETTE GARDE: Noget om lieden og dens

fortolkning .................................................... 125

CARSTEN GROLIN: Beatmusikken - et spørgsmål om orgasme .......................................... 35

POVL HAMBURGER: Den formale opbygning af

Kyrie l i Bachs h-moll-messe ........................ 103

CARSTEN E. HATTING: Anmeldelser ............... 162

JENS PETER JACOBSEN: Anmeldelser ............ 212

JAN JACOBY: Anmeldelser .............................. 214

JØRGEN l. JENSEN: Om Ingolf Gabold og

hans musik ................................................ 193

NIELS MARTIN JENSEN: Berwald og Gade som status-symboler............................................. 118

BENGT JOHNSSON: Kontarsky i Århus ......... 16

- Bo Wallners bedrift ................................. 202

- Anmeldelser .............................................. 160

KIK l UDENLANDSKE TIDSSKRIFTER ............ 80

KOMMENTAR.............................................12, 39

LANGGAARD, OUTSIDEREN ........................... 173

JENS PETER LARSEN: Otto Erich Deutsch

1883-1967...................................................... 41

LEGATANSØGNINGER ....................................

..................24, 34, 50, 69, 82, 101, 112, 118, 168, 216

JOHANNES LEYMAN: Levande Musik - i Göteborg ............................................................ 129

ROLF LIEBERMANN: Hit med Deres opera, hr.

Boulez ......................................................... 69

GYÖRGY LIGETI: Ubetinget at fortælle løgne ... 6

BENT LORENTZEN: Tilhøreren i centrum ......... 143

Musiksociologisk manifest ........................... 145

SVEN LUNN: Anmeldelser ................................ 107

JAN MAEGAARD: Anmeldelser . 45, 75, 132, 210, 211

MODTAGET FRA FORLAGENE ........................ 81

MUSIKKALENDER...............24, 49, 82, 111, 167, 215

MUSIKPÆDAGOGEN ... 25, 51, 83, 113, 137, 169, 217

HANS-JØRGEN NIELSEN: Lego & kulduren ...... 89

POUL NIELSEN: Status .................................. 12

- Forplumring og klarhed om poppen ............ 39

—Flemming Weis .......................................... 107

- Musik og politik ....................................... 117

- Musik-Modmanifest .................................... 145

- Anmeldelser ....................................... 79, 135

TAGE NIELSEN: Den kan jeg da virkelig udenad 180 OVE NORDWALL: Stockhausen 1968 ............... 44

- Sov så gott ............................................... 94

- Penderecki i Stockholm .............................. 127

- Anmeldelser ................................. 76, 108, 130

NY KONCERTFORM, nye koncertbygninger ...... 93

HELMER NØRGAARD: Anmeldelser .................. 19

PER NØRGAARD: Anatomiens lyksaligheder ...... 155

POUL ROVSING OLSEN: Notat om Belisa......... 67

(se også s.105)

OPINION ........................................................ 71

MOGENS HELMER PETERSEN: Anmeldelser 47, 163

RAPPORTER ........................... 14, 44, 73, 106, 127

REDAKTØRSKIFTE.......................................... 208

ROBERT REISNER: Hvorfor jeg afskyr folkemusik 33 HERBERT ROSENBERG: Anmeldelser ... 18, 77, 210

RUNDE FØDSELSDAGE ...... 24, 50, 82, 111, 168, 215

FINN SAVERY: Anmeldelser ........................... 213

NANNA SCHIØDT: Rilm ................................. 17

INGE SCHOUSBOE: Anmeldelser ..................... 21

RICHARD SENNELS: Anmeldelser ............... 21, 161

ERIK STAHL: Anmeldelser .............................. 159

KARLHEINZ STOCKHAUSEN: Nie erhörte

Klänge......................................................... 1

EMIL TELMÄNYI: Omkring en ny Carl Nielsen

publikation ................................................... 121

TJAH-GUITARAS DAGBOG .............................. 141

BIRTHE TRÆRUP: Anmeldelser ........................ 164

BO WALLNER: Om Rued Langgaard og Sfærernes musik .................................................... 174

JOHN S. WEISSMANN: Ny ungarsk musik ......... 74

SVEN ERIK WERNER: Mogens Winkel Holms sonate for 4 operasangere (se også s. 105) ...... 63

- Anmeldelser .............................................. 109

HUGH WOOD: En filosof, der ikke taler kinesisk 96 TIMME ØRVAD: UNM-fest 1968 ........................ 73

- Anmeldelser .................................... 19, 78 161

MUSIKALIER OG MUSIKVÆRKER

JOSEPH AHRENS: Verwandlungen III für Orgel . 161 CARL PHILIPP EMANUEL BACH: Koncert i A-dur for fløjte eller violoncel eller cembalo og

strygeorkester ............................................... 162

WILHELM FRIEDEMANN BACH: Sinfonia i d-mol 162 DON BANKS: Three Episodes........................... 78

- Horn Trio ................................................. 79

JÜRG BAUR: Heptameron ............................... 19

NIELS VIGGO BENTZON: 15 tostemmige inventioner, op. 159 ............................................. 214

WILLIAM BYRD: Mass for Three Voices ............ 21

- Mass for Four Voices ................................. 21

DANIA SONANS II .......................................... 47

PETER RACINE FRICKER: Ricercare ............... 21

ALEXANDER GOEHR: Violin Concerto, op. 13 ... 161

- Three Pieces for Piano, op. 18 .................. 161

EGIL HOVLAND: Choralpartita »Herre Gud, ditt

dyre Navn og Ære« .................................... 21

— Variant! per due Pianoforte ........................ 159

ERLAND VON KOCH: Concerto Piccolo ............ 19

HERM. D. KOPPEL: Strygekvartet nr. 4, op. 77 ... 159

WALTER KRAFT: Fantasia Dies irae .................. 161

MADRIGALIA (Concentus Musicus) .................. 212

TAGE NIELSEN: Nocturne l og II ..................... 213

KARL AAGE RASMUSSEN: Krapps sidste bånd 209 ARILD SANDVOLD: Preludium og dobbeltfuge ... 21

HEINO SCHUBERT: Magnificat ........................ 161

FINN SKOTTNER: B ryl lups-Int rad e .................. 21

LEIF THYBO: Klaverkoncert ............................. 160

FRIEDRICH VOSS: Concertino ........................ 19

- Symphonie nr. 2 ........................................ 19

SVEND WESTERGAARD: Pezzo concertante per

orchestra, op. 27 .......................................... 159

LITTERATUR

THOMAS ALVAD: Elementær vokalpolyfoni ...... 135

BÉLA BARTÓK: Rumanian Folk Music, 1-3 ...... 164

DANSK MUSIK................................................ 162

HANS HOLLANDER: Die Musik in der Kulturgeschichte des' 19. og 20. Jahrhunderts ............... 163

TON DE LEEUW: Nittonhundratalets musik ...... 109

NUTIDA MUSIK, 1967-68 hft. 5-6 ..................... 80

RIEMANN: Musik Lexikon ................................. 79

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG-Revue Mu-

cicale Suisse, 1, 1968 .................................... 80

FOLKE H. TÖRNBLOM: Operaens Historie ....... 22

GRAMMOFON

JØRGEN BENTZON: Mikrofoni nr. 1 .................. 76

GUNNAR BERG: ... pour clarinette et violin ... 76 ALBAN BERG: Kammerkoncert for piano, violin og tretten blæsere ....................................... 76

- 3 orkesterstykker op. 6 .............................. 76

- 5 orkesters an g e til tekster af Peter Altenberg 76

- Lulu-Suite ................................................. 108

CLAUDE DEBUSSY: Prélude à l'après-midi d'un

faune............................................................ 76

- Jeux ......................................................... 76

- La Mer...................................................... 76

ELECTRONIC MUSIC ..................................... 18

NIELS W. GADE: Elverskud .............................. 107

PAUL HINDEMITH: Ludus tonalis ..................... 210

FINN HØFFDING: Kammermusik op. 11 ............ 76

AUGUST MAHLER: Symfoni nr. 9 ..................... 132

- Symfoni nr. 3............................................. 133

MUSIKKENDSKAB l SKOLEN, viseform og rondo 210 CARL NIELSEN: Koncert for fløjte og orkester ... 18

- Koncert for klarinet og orkester .................. 18

TAGE NIELSEN: 2 nocturner for klaver ............ 76

KRZYSZTOF PENDERECKI: Dies irae, oratorium . 211

- Polymorphia .............................................. 211

- De natura sonoris....................................... 211

PLADEFORTEGNELSER ........................ 20, 49, 165

MAURICE RAVEL: L'enfant et les Sortilèges ...... 77

ARNOLD SCHÖNBERG: Suite for strygere

i G-dur ................................................... 45, 75

- 6 sange for sopran og orkester, op. 8 ... 45, 75

- Friede auf Erden for kor, op. 13 ............ 45, 75

- Instrumentation af Brahms klaverkvartet i g-moll, op. 25 .......................................... 45, 75

- Tema og variationer, op. 43 B ..................... 108

- Von heute auf morgen, op. 32 ..................... 210

- De profundis, op. 50B ..............................

- Modemer Psalm, op. 50C ........................ 210

- Six Pieces for Male Chorus, op. 35............... 210

- Eleven Choral Canons .............................. 210

- Concerto for Cello and Orchestra ............... 210

IGOR STRAVINSKY: Stravinsky, gammel og ny ... 130 ANTON WEBERN: Im Sommerwind .................. 108