uden titel

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 01 - side 28-28

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Runde fødselsdage.

Dansk Musiktidsskrift - Musikpædagogens udmærkede storebror foran - har en på en gang forræderisk og velkommen spalte personalia kaldet Runde fødselsdage. Dansk Musikpædagogisk Forenings forretningsudvalg studerer denne spalte omhyggeligt, hver gang den udkommer, ber til at den er komplet og ikke glemmer nogen, og reagerer med lykønskninger m. m. på runde og bemærkelsesværdige fødselsdage, når en af vore står i listen.

Fødselsdagshilsener i Musikpædagogens spalter er der normalt ikke plads til, men denne regel er dog kun til for at brydes, når ganske særlige anledninger byder sig.

En sådan anledning byder sig nu, da flere sangpædagoger omtrent på samme tid fylder særdeles runde år.

Dansk Musikpædagogisk Forening sender herved de allerhjerteligste lykønskninger til professor Dora Sigurdsson, Gerda Schrøder, Alette Garde og Agnete Zacharias, der - lad det være sagt med beundring og hengivenhed - selvom de har overskredet normal pensionsalder, med flid og enorm erfaring fortsat sporer sangere ind på sangkunstens vanskelige vej. Hvem her i landet, der oplader sin røst, er ikke enten elev af en af de fire eller har sunget hos en sanglærer, der har studeret hos en eller flere af de fire?

Deres indsats har forlængst sat sig mærkbare spor i Danmark. Dette firkløver er enestående i noget lands sangpædagogik.

Til lykke!

Henning Bro Rasmussen.

Frøken Gerda Schrøder.

Den 21. februar fylder en sangpædagog af international format 80 år, og DMp F bringer hende ovenfor de venligste lykønskninger.

Frk. Gerda Schrøder, som i mange år har virket her i Danmark som sang- og talepædagog, har fået sin uddannelse ved konservatorier i Amerika, Paris, Milano og Wien og har været optaget i den næsten uopnåelige mesterklasse i Horner Institute, Kansas City Conservatory, hvor hendes undervisning blev ledet af datidens berømetste alts'angerinde Mme. Schumann-Heink, Metropolitanoperaens store primadonna.

Frk. Gerda Schrøder var i mange år en virksom sangerinde med koncerter overalt i verden, men en hjertelidelse tvang hende til at ophøre med denne koncertvirksomhed og i stedet koncentrere sig om stemmeteknik, og hun s'atte al sin energi ind på dette pædagogiske område.

Hun blev elev hos den berømte svenske professor Dr. Gilles Bratt, hos hvem bl. a. Hislop var elev, og hvor Kirsten Flagstad, Birgit Nielsson og den berømte bassanger Ivar Andresen ligeledes modtog undervisning, og her erhvervede frk. Gerda Schrøder sig en omfattende specialuddannelse i stemmefysiologi og stemmedannelse.

Hos en af datidens berømte italienske tenorer Fernando de Lucia var Gerda Schrøder også elev, og på grund af hendes enestående sprogkundskaber blev hun hans hjælper og tolk gennem mange år.

Frk. Gerda Schrøder kan se tilbage på et langt og virksomt liv som en utrættelig tjenerinde i sang- og talekunstens mangfoldige aspekter, som hun stadig med imponerende indsats af smittende energi formål at videregive til sine elever.

Einar Nørby.

DMp Fs medlemmer er inviteret til Det kgl. danske Musikkonservatoriums FOREDRAG

Tirsdag den 18. februar 1969 kl. 14 konservatoriets sal LEKTOR BO WALLNER, Stockholm VÅR TIDS MUSIK l NORDEN

Tirsdag den 18. februar kl. 18,15 i C2 KONTORCHEF S. V. JØRGENSEN, Danmarks Radio OM AKUSTIK l

Elementær akustik, fysiologisk akustik, musikalsk akustik, rumakustik, elektroakustik.

Tirsdag den 25. februar kl. 18.15 i C2

KONTORCHEF S. V. JØRGENSEN, Danmarks Radio

OM AKUSTIK II

Mikrofonteknik (fra klaversolo til symfoniorkester),

stereofoni, dynamikregulering, tonemesterfunktionen.

Tirsdag den 4. marts kl. 18.15 i C2 ADJUNKT STEEN NIELSEN, Randers JAZZ l

Tirsdag den 18. marts kl. 18.15 i C2 ADJUNKT STEEN NIELSEN, Randers JAZZ II

Tirsdag den 25. marts kl. 18.15 i C2 LÆRER PAUL BERGGREEN

OM DEN KOMMUNALE MUSIKSKOLE

Musikpædagogen udgives af DMp Fs bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen.