uden titel

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 02 - side 29-29

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

45. årgang Nr. 2-1969

Kr. 4,40 - Årsabonnement (8 numre): 32,00 kr.

Redaktion:

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende),

Sigurd Berg og Herbert Rosenberg.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6 A, 1116 København K.

Hverdage 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon 150726.

Indhold:

Leder: Kulturpolitik ................................. 29

Jørgen Plaetner:

Stadskomponist. Engagement eller bynar?... 30

Jan Maegaard: Vor mand på parnasset ...... 36

Gunnar Colding-Jørgensen:

Konstruktion og klingende resultat i 2. sats

af Weberns klavervariationer ..................... 39

Jürgen Balzer: Tendentiøse parenteser ...... 44

Ausida-musik .......................................... 46

En indsigelse .......................................... 47

Anmeldelser, pladefortegnelse,

modtaget fra forlagene, musikkalender ...... 48

Omslag:

Stadskomponísten i sit elektroniske studie

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening.

Eftertryk kun med kildeangivelse.