Bøger

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 03 - side 78-79

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

BØGER

Musikalsk kongerøgelse Knud Meister: Konge og musiker. Med bidrag af Erling Bloch, Henning Brøndsted, Elvi Henriksen, Johan Hye-Knudsen og Marcus Melchior. Illustreret. — (Chr. Eriksens Forlag). Indb. kr. 33,50.

Som man kunne vente, måtte kong Frederiks 70-års fødselsdag også sætte sine spor i den musikalske litteratur, - eller journalistik, som man måske hellere må kalde det. Knud Meister står bag en elegant liden gratulationsbog med bidrag fra ovennævnte musikfolk samt den velskrivende overrabiner Marcus Melchior, der med udgangspunkt i Det gamle Testamente funderer over, hvad det vil sige at være Herrens Salvede i fortid og nutid. Helt nemt har det ikke været for den gode overrabiner at placere vor konge som »Kongen af Guds nåde«. Fødselsdagsbogens øvrige medarbejdere har haft lettere spil, og mellem flere uundgåelige gentagelser finder man ukendte træk af kongens musikalske gøren og laden, deriblandt f. eks. dette, at kong Frederik var så fortrolig med operaer som »Tosca«, »Carmen« eller »Eugen Onegin«, at han med kortest mulige varsel og uden prøve ville have påtaget sig at dirigere en opførelse, hvis en af teatrets kapelmestre pludselig skulle få forfald. Han sad en gang på spring i Stockholmeroperaen, da Nils Grevillius på grund af en armlidelse havde besvær med »Mestersangerne«. Og han kom til at dirigere »Cavalleria ru-sticana« ved en privat forestilling på Det kgl. Teater i 1946.

Som bekendt har både Det kgl. Kapel og Radiosymfoniorkestret jævnligt inviteret kongen som gæstedirigent under private former, og det var ikke småting, man gik i lag med: Symfonier af Beethoven, Brahms, Schubert, Sibelius, Tjai-kovskij og meget andet.

Der var en gang en amerikansk videnskabsmand på besøg i Danmark, og da man fortalte ham, at kongen just havde dirigeret en operaopførelse på Det kgl. Teater, var han som himmelfalden. Hans kommentar til begivenheden lød: »Oh, what a marvellous country!« Sig. B.