NMPU - Nordisk Musik Pædagogisk Union N

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 04 - side 108-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

NMPU

NORDISK MUSIK PÆDAGOGISK UNION

Puggårdsgade 13 1573 Kbh. V.

Monogrammet er tegnet af maleren Hans Chr. Høier

Nordisk Musikpædagogisk Union har 5 forbindelse med Seminariernes Musiklærerforenings kursus på Snog-høj Folkehøjskole i dagene 15-18. maj ladet afholde en kongres mellem seminariemusiklærere fra Finland, Norge, Sverige og Danmark med det formål at orientere om musikuddannelsen i de respektive landes seminarier og skoler.

Kongressens deltagere erkender, at der er en voksende forståelse for musikkens alment-menneskelige betydning, l alle fire lande er dette da også kommet til udtryk i fagets målsætninger, men man må konstatere, at der endnu ikke er skabt mulighed for at realisere dem fuldt ud.

Kongressens deltagere peger i denne forbindelse på nødvendigheden af følgende:

1. Forøgelse af faget musiks timetal i folkeskolen.

2. Deltimer i faget med henblik på gennemførelsen af en nutidig musikundervisning.

3. Egnede musiklokaler ved skolerne.

4. Frivillig musikundervisning i tilknytning til skolerne.

ISMEs IX internationale kongres finder sted i dagene 8.-14. juli 1970 i Moskva.

Idet man håber, at mange nordiske musikpædagoger vil benytte lejligheden til at deltage i en international

musikpædagogisk kongres, er NMPUs kongres, som var planlagt til at skulle finde sted i Århus i 1970, flyttet til 1971.

Århus Blokfløjtekreds

Århus blokfløjtekreds indbyder til sammenspil med blokfløjter og andre gamle instrumenter, f. eks. krumhorn, sorduner, gamber, fidler etc.

Evt. interesserede over 14 år, der må beherske grebene på både c- og f-fløjter samt være i stand til at spille f. eks. en lettere Handel-sonate, bedes henvende sig pr. telefon til én af nedenstående.

Når blokfløjtekredsen har orienteret sig om behovet for sammenspil, vil der i begyndelsen af august blive givet nærmere besked til »medlemskandidater-ne«, der må være villige til evt. at lade sig prøve og, hvis de optages i blokfløjtekredsen, at betale et mindre beløb halvårligt til dækning af nodeudgifter.

Sammenspil finder sted den sidste lørdag i hver måned kl. 16-21 fra og med august 1969. Derudover forsøges der etableret små, selvstændigt arbejdende grupper i tilknytning til blokfløjtekredsen. Musikpæd. Inga Mortensen, Århus, tlf. (06) 1551 27. Frede Andersen, Århus, tlf. (06) 128352. Stud. mag. Christian Mondrup, Århus, tlf. (06) 126812. Åse Sørensen, Brædstrup, tlf. (05) 751573. Karen Bækbøl, musikleder, Vestbirk højskole,

tlf. (05) 7811 71.

Wilhelm Hansen, Musikforlag, har fået sit eget hus i Århus, beliggende Graven 4-6. Det er en smuk ældre ejendom, som arkitekt, professor C. F. Møller har ombygget således at der i huset kan holdes kurser, udstillinger, demonstrationer, foredrag, kammermusikkoncerter m. m.

l et »Nordisk Rum« vil interesserede kunne studere noder, bøger, plader o. a. fra de nordiske lande.