Professor Aksel Schøtz i Dansk Musikpædagogisk Forening

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 04 - side 105-105

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Professor Aksel Schøtz i Dansk Musikpædagogisk Forening

Med forventning mødte man så op til kursus for sangere og sangpædagoger i fremførelsen af lieder og danske romancer. (14.-16. marts. Det kgl. danske Musikkonservatorium).

Med forventning, fordi Aksel Schøtz's kompetence som sanger og kender er indiskutabel, - og med nogen betænkelighed, fordi den aktuelle kursusform på 9 timer med seks til dels ukendte sangere, tre akkompagnatører og et aktivt publikum forekommer særdeles vanskeligt. Hvor let kan sådan noget ikke løbe ud i sandet.

Det blev imidlertid et spændende kursus. Takket være et ægte engagement og fortrolighed med kursusformen lykkedes det Aksel Schøtz at slippe over døde punkter. Momentvis - og ikke sjældent - var festsalen rammen om en særdeles intens musikalsk påvirkning.

Med udgangspunkt i individuelle særheder hos sangerne kom man ind på elementære holdningsproble-mer. I øvrigt undgik man at komme for meget ind på det tekniske og koncentrerede sig om selve fremfø-relsesproblemet: samspillet mellem pianist og sanger,

styrkeforhold, tempo, grundholdning til teksten, frasering o. s. v.

Her bemærkede man, hvor stærkt akkompagnatørens rolle og ansvar blev fremhævet. Karakteristisk var endvidere respekten for komponistens anvisninger - det var forbløffende at se, hvor mange vanskeligheder man kom over ved blot at gøre, hvad der stod i noderne. Unødvendige ritardandi blev ikke tålt. l det hele taget hørte man gang på gang kravet om større strenghed i fremførelsen.

De anvisninger, der blev givet var ganske enkle og præcise og afslørede en højt udviklet evne til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt. Hvis det lykkedes at følge anvisningerne, blev resultatet ganske simpelt bedre - for alle sangeres vedkommende -og hvad mere kan man så forlange. Det var elementær undervisning på et højt plan.

Undertegnede må meget anbefale foreningen at forsøge en gentagelse af arrangementet. Det fortjener megen opmærksomhed og de bedste betingelser.

Jens Bundgård