Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 05 - side 109-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

45. årgang Nr. 5-6 - 1969

Kr. 4,40 - Arsabonnement (8 numre): kr. 32,00

Redaktion:

Gunnar Colding-Jørgensen (ansvarshavende), Sigurd Berg og Herbert Rosenberg. Redaktionssekretær: Birthe Hedegaard Larsen.

Redaktion og ekspedition: Møntergade 6A, 1116 København K.

Hverdage kl. 10,00—12,00, lørdag lukket. Telefon (01) 150726.

Indhold:

Vagn Jensen: Skal det kaldes opera? ...... 61

Gunnar Colding-Jørgensen:

Koppels Macbeth .................................... 63

Erik Schack: Hvorfor opera i tv? ............ 65 j

!

Merete Bækkelund: »Votre Faust« ............ 67 |

Sigurd Berg: Uropføresler

af danske operaer 1950-1969 .................. 70

Sven Erik Werner, Poul Nielsen,

Jens Brincker: Debat om Marcuse,

Adorno og musikken .............................. 71

Jan Maegaard: Opinion eller erkendelse? . 78 Ausida musik, rapporter, musikkalender ... 81 Musikpædagogen .................................... 89

Omslag: Boye Willumsens scenemodel til Ole Schmidts opera »Udstilling«

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Dansk Musikpædagogisk Forening. Eftertryk kun med kildeangivelse.