Musikkalender

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 05 - side 135-136

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKKALENDER

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, 1306 København K. Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner Forening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16 . Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, 1466 København K. Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket) Møntergade 6A, 1116 København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Mogens Winkel Holm. Teatertelefon: ØBro 5631 forestillingsdagen kl. 15—15.20.

RUNDE FØDSELSDAGE Oktober

6. Komponisten Carlo Breiten-bach Christoffersen, 50 år.

11. Organist Elisabeth Tuxen, 70 år.

19. Saxofonisten Poul Strøbech

Kisbye, 70 år. 26. Organist H. Rechnitzer-Møller,

80 år. 31. Kgl. kammersanger Erik Sjø-

berg, 60 år.

November

6. Kapelmester Jens Schrøder, 60 år.

7. Violoncellisten Willy Philipp,

60 år.

12. Operettesangerinden Gurli Gilda, 50 år.

12. Violinisten Anker Christensen, 70 år.

18. Kapelmester Sigurd Juhl, 70 år.

19. Violinisten Sverre Forchham-mer, 60 år.

20. Operasangeren Erik Westh, 70 år.

26. Musikpædagogen Sven Kock, 75 år.

27. Kapelmester Th. Lumbye, 90 år.

30. Instrumentbygger Arne Schlün-sen, 60 år.

DØDSFALD

Musiker Ejnar Gustav Wolff (medd-

18. juni). Sangeren Povl Flatau (medd. 18.

juni). Kgl. kammersanger Poul Wiede-

mann, 19. juni, 79 år. Landsbyspillemanden Anders Hvilsted (medd. 25. juni), 76 år. Koncertsangeren Svend Prahl, 27.

juni, 70 år. Refrænsangeren Peter Sørensen, 2.

juli, 54 år. Musiker Svend Aage Rasmussen

(medd. 6. juli).

Musiker Viggo Martinussen, 6. juli. Fløjtenist Hjalmar Johs. Andersen,

8. juli. Musikdirigent Kai Helmuth (medd.

12. juli), 76 år. Cellisten og organisten Almann

Friis-Holm (medd. 20. juli), 87 år. Sangpædagogen Ellen Hecquet-

Mejer, 9. aug., 88 år. Violinisten Holger Meyer-Obel, 3.

aug., 74 år. Sangeren Julius Svane (medd. 11.

aug.). Organist Jørgen Holt Hansen, 10.

aug. Cellisten og musikpædagogen P.

van Ophemert (medd. 20. aug.). Musiker Palle Mogens Vallin

(medd. 21. aug.). Musiker Hans Edm. Aistoft (medd.

24. aug.). Kapelmester Martellius Lundqvist,

23. aug., 65 år. Violinisten Arnold Nielsen, 27. aug.,

71 år. Organist Ingrid E. Nielsen-Reslet

(medd. 30. aug.). Pianisten Niels Chr. Olsen (medd.

6. sept.). Pianisten Edv. Chr. Carl Binderup

(medd. 12. sept.).

LEGATANSØGNINGER

OKTOBER

Inden 2/10: Komponist Sophus Andersens legat. 1 portion på 200 kr. for en yngre, lovende musiker.

- : Fru Maria Schärrs musiklegat. 1 portion på 775 kr. for en ubemidlet musiker, mand eller kvinde, til videre uddannelse.

- : Assistent Aage Landaus legat. Et beløb på 525 kr. for unge sangstuderende.

Ansøgningsblanketter til ovennævnte legater udleveres i magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

Inden 10/10: Tipstjenestens midler (for enkeltpersoner, udøvende tonekunstnere og komponister). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

- : Det danske Institut i Rom. Ophold i 1. halvår 1970. Sekretariatet for Det danske Institut i Rom. Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

Inden 15/10: Ors. L. Zeuthens mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F. Inden 27/10: British Council's lega-

ter til studieophold i England. British Council, Møntergade 1, Kbh. K. (Skema).

- : Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemmer af D.S.F.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

- : Ingrid Nielsens legat (til studieophold i udlandet). Lrs. Jørgen Helweg-Larsen, Nørregade 39, Kbh. K. Bekendtgørelse i Berl. Tid. 15. okt. (Skema).

NOVEMBER

Inden 15/11: Konferensråd, gene-raldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

- : Etatsråd Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Peter Schrams legat. Lrs. Viet. Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Wexschalls legat. Lrs. Viet. Holten, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre, ugifte kvinder). Lrs. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 25/11: Valborg Reinhardt-An-dersens legat for trængende sanglærerinde. Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

Inden 30/11: Robert Henrique's Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Ven-dersgade 23, Kbh. K.

- : Magistratens legater for værdige og trængende personer, bl. a. for musikere, lærere og lærerinden. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

- : Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Kgl. kapelmusikus Asger Lund Christiansen, Frederiksberg Allé 25, Kbh. V.