Musikpædagogisk kongres i Moskva, juli 1970

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 05 - side 138-139

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Musikpædagogisk kongres i Moskva, juli 1970

Det internationale musikpædagogiske selskab ISME afholder sin IX internationale kongres 5 MOSKVA/ SOVJETUNIONEN i dagene 8.-14. juli 1970. Kongressen afholdes under protektion af Det sovjetrussiske Kulturministerium, Det sovjetrussiske Komponistforbund og andre kompetente sovjetrussiske organisationer.

Vært for 1970-kongressen er Den sovjetrussiske ISME-Section, hvis præsident er komponisten, professor Dmitri Kabalevskij Kongresemne

Som hovedemne for kongressen er valgt MUSIKKENS BETYDNING l BØRNS OG UNGES TILVÆRELSE (The role of music in the lives of children and youth).

Emnet vil blive belyst i plenarmøder, der støttes af et simultantolkningsanlæg dækkende kongressprogene engelsk, tysk, fransk og russisk. Plenarmødernes emner dækkes af overskrifterne: Musikken som led i en all-round harmonisk opvækst (The role of music in the all-round harmonious development of the rising generation) Nutidsmusik og børn/unge

(Contemporary music in the lives of children and youth)

Klassisk musik og folkemusik i undervisningen af børn og unge

(The role af classic and folk music in the education and training of children and young people) Nutidig musiklivs indflydelse på unge menneskers tilværelse

(The influence of contemporary musical life on the world of young people)

l specialmøder drøftes disse emner mere detailleret under følgende rubrikker:

Musikundervisning i tiden før den skolepligtige

alder

(Pre-school musical education)

Musikundervisning i grund-, real- og gymnasieskolen

(Music at elementary and secondary schools)

Uddannelse af de professionelle musikere

(Training of music teachers)

Uddannelse af de professionelle musikere:

(Professional music education)

Moderne undervisningssystemer og problemet udvikling af den musikalske sans (Modern systems of musical education at school and problems of developing the musical ear) Masemedierne i musikundervisnings tjeneste (Mass musical education) Skabende aktiviteter i musik for børn (Creative problems of music for children)

Forskning

ISMEs Forskningsråd vil gennemføre en plenarforsamling over emnet »Hvad dækker musikpædagogisk forskning« (What is research) og »Hvilken betydning har musikpædagogisk forskning« (What is the importance of research in music education). Specialmøder vil blive afholdt om emnerne »Forskningsresultater og deres betydning for undervisningen« (Research findings and their implications for teaching), »En oversigt over den musikpædagogiske forskning inclusive en oversigt over forskningsresultater med konsekvenser for undervisningen (A review of research with implications of research findings for teaching), »En oversigt over den musikpædagogiske forskning i forskellige lande« (A survey of research in various countries) samt »Forskning i massemediernes og den professionelle uddannelses sfærer« (Research in the spheres of mass musical education and professional training).

Foredrag

Kongresdeltagere, som ønsker at deltage aktivt med foredrag, må indsende en ekstrakt af foredraget (2—3 maskinskrevne sider på enten engelsk, tysk, fransk eller russisk op til 500 ord) til Soviet Section of ISME inden 1. november 1969. Det færdige foredrag, som næppe skulle være på mere end 2000 ord, bør ikke vare længere end 30 minutter, evt. demonstrationer inclusive. Foredraget skal holdes på et af de anførte kongressprog.

Optræden af kor og ensembler

Børnekor, ungdomskor, ensembler, orkestre, bands kan komme til at optræde ved kongressen, Grupper, der ikke tidligere har optrådt ved ISME-kongresser vil blive foretrukket.

Udstilling

Det vil være muligt for firmaer at udstille materialer med forbindelse til kongressens hovedtema. Udstilles kan således musikalier, bøger, grammofonplader, film, billeder, undervisningsudstyr o. a. Hvert land vil kunne disponere over 5 alt ca. 10 kvadratmeter gulvareal. Udstillende firmaer må træffe aftale med den sovjetrussiske ISME kongreskomite inden 1. marts 1970.

Medlemsskab og kongresafgift

Medlemsskab af ISME koster US $ 5-, som - helst inden kongressen - skal betales til ISMEs kasserer Vanett Lawler, 1201 Sixteenth Street NW, Washington DC 20036, USA. ISME-medlemsskab er obligatorisk for alle kongresdeltagere.

En kongresafgift på US $ 5,-, skal ligeledes af alle betales til den sovjetrussiske kongreskomite ved registreringen i Moskva før kongressens begyndelse.

Begge afgifter kan også indbetales til

Nordisk Musikpædagogisk Union

Puggaardsgade 13

1573 København V

Giro nr. 148729

NMPU vil så videresende ISME medlemskontingentet

og kongresafgiften.

Tilmeldelse

Tilmeldelse af enkeltdeltagere, delegationer og optrædende grupper til kongressen skal indsendes inden 15. januar 1970 til ISMEs generalsekretær (adresse, se til sidst).

Grupper, der ønsker at optræde under kongressen, skal sammen med tilmeldelsen indsende et program, der viser, hvad der synges/spilles og hvor lang tid de pågældende numre vil tage. Disse programmer skal have relation til kongressens hovedtema.

Hotel, forplejning, transport

Alt vedrørende opholdet i Moskva ordnes af det sovjetrussiske turistbureau INTOURIST og af ung-domsturistbureauet Sputnik.

Rejsen til og fra kongressen ordnes gennem rejsebureauer, der har forbindelse med Intourist og Sputnik. Disse rejseforberedelser må være gjort inden 1. juni 1970 på grund af formaliteterne i forbindelse med udstedelse af visum. Kost, logi og kongresbetjening (1 rubel = ca. 1 US dollar) Ifølge Intourist koster

KLASSE A: Enkeltværelse med bad på hotel, bus ved ankomsten og afrejsen med fly eller

tog, drager, to måltider daglig (morgenmad og middag), specialbus til daglige sightseeing-ture eller andre begivenheder i forbindelse med kongresprogrammet, bustransport mellem hotel og kongressted: 19 rubler om dagen pro persona. Dobbeltværelse med bad - 15 rubler om dagen pro persona.

KLASSE B: Enkeltværelse uden bad - resten som klasse A: 14 rubler om dagen pro persona.

Dobbeltværelse uden bad - 10 rubler om dagen pro persona.

KLASSE C: (Optrædende grupper). Hotelværelse for 2-3 personer med adgang til brusebad, tre måltider daglig, transport service, sightseeing o. a. under kongressen - 6,3 rubler om dagen pro persona. Børn og unge i gruppe

SPUTNIK-KLASSE: Hotelværelse for 2-4 personer, to daglige måltider, transport service, sightseeing o. a. under kongressen - 6,3 rubler om dagen pro persona. Rejser

Efter kongressen tilbydes en række rejser varende fra 3—7 dage til nærmere eller fjernere egne af Sovjetunionen (med fly) til priser fra 45 rubler til 171 rubler. Oplysninger herom fås fra ISMEs generalsekretariat.

Der vil senere på efteråret fremkomme tilbud om grupperejser til ISME-kongressen for nordiske deltagere.

ISMEs præsidium håber at musikpædagoger, komponister, musikvidenskabsmænd og optrædende fra alle verdens lande vil deltage i ISMEs IX internationale kongres.

Henvendelse vedrørende kongressen kan rettes til

Soviet Section of ISME

Professor Dmitri Kabalevskij

USSR Union of Composers

8/10 Nezhdanova St.

Moskva K-9/USSR

eller til

ISMEs generalsekretær

Henning Bro Rasmussen

Carinaparken 133

3460 Birkerød,

hos hvem også den komplette engelsk-, fransk- eller tysksprogede kongresindbydelse kan rekvireres.