12-tonemusik for begyndere

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 06 - side 177-177

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

12-tonemusik for begyndere

Den dybe kløft mellem de nyere komponister og det store publikum findes stadig. Komponisterne kan ikke forstå hvorfor; de siger, at det er musikpædagogernes skyld. Spillelærerne/lærerinderne traver stadig ad de gamle banede stier og benytter helst musik, der er 1-2-3-hundrede år gammel i deres undervisning.

Nu ved alle pædagoger godt, at den eneste måde at fastholde elevernes interesse på, er at lade dem spille musik, som de kan lide.

Lader man eleverne selv vælge, hvad de vil spille, bliver det som regel musik, hvis sprog, de kender. Det er også i orden, hvis læreren ikke undlader at gøre eleverne opmærksomme på vor egen tids musik og prøver at gøre dem interesserede i den.

Ny musik er vanskelig at »forstå«. Associationerne har ligesom ikke endnu fået tid til at danne sig. Dur og moll, det ved man, hvad er, men 12-tone-musik? For ikke at tale om alle de retninger og eksperimenter, vi har lagt ører til siden Schönbergs tid?

Finn Mortensen har i sit lille hefte »Tolv små tolv-tonestykker for børn« op. 22 anvist en leg med toner efter et andet sæt regler end dur-moll-systemet. Som alle gode pædagoger appellerer han til fantasi og medskaben.

Hvis det lykkes at gøre eleverne interesserede, har man opnået at føre dem et lille skridt ad vejen til forståelse af nyere og ny musik.

Jeg har gjort forsøget med nogle elever.

Efter anvisninger i Finn Mortensens hefte, har de selv valgt deres 12-tonerække og bearbejdet den til små kompositioner, inspireret af stykkerne i heftet.

Inger Alsted.

MEDLEMSMØDE I ODENSE

Det Fynske Musikkonservatorium. Kronprinsensgade 19, Odense. Fredag den 16. januar 1970, kl. 19.30.

Inger Alsted

beretter om tilrettelæggelse af arbejdet med Finn Mortensens 12-tone-musik og demonstrerer med elever. FRI ADGANG