Er der brug for musiklederne?

Af
| DMT Årgang 44 (1969) nr. 06 - side 178-178

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Er der brug for musiklederne?

Indenfor de musiklederstuderendes kredse, har der været megen uro og diskussion om arbejdsmulighederne efter endt uddannelse, det skulle jo gerne have noget at gøre med de fag, man har studeret på konservatoriet i tre år.

De første musikledere blev færdige sidste sommer, og hvad er der så blevet af dem? Én har beholdt sit organistembede, og ved siden af specialiseret sig i musikværkgennemgang på aftenhøjskolens og A.O.F.'s kurser. En anden er vedblivende seminarieadjunkt, - jeg selv er blevet højskolelærer i musiklinien, der svarer til seminariets musiklinie, det første år. To musikledere arbejder free-lance på musikhøjskolen i København, på Zahles seminarium, på teaterskolen, med aftenskolens damekor og amatørorkester og det lyder jo ikke værst, men det er dog fleres udtalte ønske at noget mere reelt og fast arbejde vil vise sig, - at musikundervisningen vil komme under mere faste rammer.

Et nyt hold på syv musikledere er lige blevet færdige i juni måned, heraf er der flere sanglærere fra folkeskolen, der er sprunget ud for at uddanne sig på konservatoriets pædagogiske kursus i musikledelse. De har nu, på tre koncentrerede år, lært noget af det, som modne lærere og musikpædagoger har slidt og erfaret sig til, gennem en lang årrække, - og hvad kommer der så ud af det?

Efter disse krævende studieår, hvor det har været umuligt at arbejde ved siden af, sidder de med en opofrende mand eller selverhvervende kone, der har underholdt dem, - med en større eller mindre studiegæld, og fortsætter så deres lærergerning, som om intet var hændt.

Flere af disse musikledere er meget idealistiske og beskedne, og mener de har brug for erfaringerne direkte ude i skolelivet, og at de ikke har krav på højere løn, da det er af egen interesse, de har videreuddan-net sig. Det er også en helt rigtig indstilling at have, - men spørgsmålet er så, om disse musikledere, med en uddannelse, der både har den høje standard, og som samtidig bygger på det brede folkemusikalske grundlag, - en uddannelse, der giver perspektiv og overblik over hele det folkemusikalske undervisningsarbejde, - om disse musikledere bliver udnyttet på den mest effektive måde, ved at virke som sang- og musiklærere i folkeskolen, som den er i øjeblikket?

Nu plejer man jo, af nød, at udnytte sang- og musiklæreren med så mange timer som muligt, hvilket ofte resulterer i, at de bliver kørt trætte i løbet af et par år.

Men lad os sige musiklederen kun får 8-9 timer sang og musik om ugen, og resten af timetallet dækkes af andre fag, - alene det vil være et anstrengende og tidskrævende arbejde, og skal man så også have tid til sin familie, til at leve ved siden af skolen, - er det begrænset for hvor meget en ung lærer kan sætte i gang af kor og orkester, af frivillig musikskoleundervisning.

Det vil i realiteten sige, at det staten har betalt dyr uddannelse for, kommer samfundet til gode med 8-9 velkvalificerede sang- og musiktimer, eller 15-16 mindre velkvalificerede, samt lidt korarbejde for dem, der orker det.

Hvis det derimod kunne lade sig gøre at respektere musikundervisning og musikbeskæftigelse så meget, at timerne med det frivillige musikskolearbejde indgik i lærerens ugentlige timetal, alt efter dennes ønske og initiativ, - ville faget »sang og musik« måske også være mere tillokkende, og hjælpe på den eneste lærermangel vi har, nemlig mangelen på velkvalificerede sanglærere, der vil blive ved med at være det. De lærere, der tillige var musikledere, ville da have en større chance for at dække det musikoplysningsarbejde, der efter min mening er behov for overalt.

Det skal dog siges til sidst, at musiklederuddannelsen dækker alle gruppe-fagene på en folkemusikskole, ikke kun børneundervisning på en frivillig musikskole, men også voksenundervisning, begyndere såvel som viderekomne.

Karen Bækbøl

OM GENERALPRØVERNE PÅ RADIOENS TORSDAGSKONCERTER

Danmarks Radio meddeler, at der fremover ikke gives adgang for tilhørere til generalprøverne på torsdagskoncerterne.

DANSK MUSIKPÆDAGOGISK FORENING Kontor: Puggårdsgade 13

1573 København V

mandag-fredag kl. 9-13

telf.: (01) 11 4021

Musikpædagogen udgives af DMp Fs bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen.